Ledenonderzoek

Onlangs is een ‘Adviesrapport Ski Vereniging Zuid Limburg’ uitgebracht door een drietal studenten van de Fontys Sporthogeschool uit Eindhoven. Dit adviesrapport is in nauwe samenwerking met de NSkiV en het bestuur van Ski Limburg samengesteld.

Er heeft een enquete onder de leden plaatsgevonden, er zijn kengetallen en data uit diverse gemeenten opgevraagd en er is gezocht naar mogelijke samenwerkingspartners.

Het bestuur wil naast de aandacht voor de huidige leden, ook meer aandacht schenken aan de jeugd, maar het blijkt moeilijk om de jeugd te bereiken. We gaan dit nu proberen via internet zoals onze web site, facebook en mogelijk ook nog via Instagram. Via deze media informeren we alle leden maar vooral ook de jeugd, over de verschillende activiteiten. We gaan het aantrekkelijk maken met behulp van een aantal afbeeldingen van de activiteiten.

We houden u op de hoogte via onze web site van de genomen en de te nemen stappen om meer jeugd aan onze vereniging te binden.

Indien u ideeën heeft staan we daar natuurlijk ook voor open.

Het bestuur van Ski Limburg