Leden vergadering

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2018-2019 wordt gehouden op
zondag 2 juni 2019 om 10.30 uur.
We houden de vergadering bij café Meens, Kerkstraat 4 in Sweikhuizen. Na afloop van de vergadering gaan we Alpaca golf spelen in Sweikhuizen. Indien u ook hieraan wilt deelnemen, laat dit dan ook op het aanmeldformulier weten i.v.m. de reserveringen.

U kunt u nu al aanmelden via skilimburg.com/aanmeldformulier  in verband met de catering en de informatie over de ALV stukken welke u ontvangt na uw aanmelding circa 1 week voor aanvang van de ALV. Indien u bent verhinderd voor de ALV en u wenst de vergaderstukken te ontvangen, laat dit dan ook even per mail weten bij de secretaris@skilimburg.nl.

 

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2017-2018 is gehouden op zondag 3 juni 2018 om 11.00 uur bij
Eetcafé Aurora, Raadhuisstraat 10,  6127 BL  Grevenbicht
Aansluitend aan de leden vergadering vond er een leuke wandeling door Grevenbicht langs de Maas plaats.
Hierbij de beknopte agenda met notulen:

 1. Opening door de a.i. voorzitter Henk Pook.
 2. Ingekomen stukken
  Beknopte notulen ALV 8 okt en 12 nov 2017 vastgesteld
  Informatie verstrekt m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  Ingekomen stuk mbt toezenden vergaderstukken.
 3. Jaarverslag 2017-2018 secretaris zonder opmerkingen vastgesteld
  Dia / PP presentatie jaarverslag 2017-2018 (ca 6 min) goedgekeurd
  Huldiging diverse jubilarissen – vrijwilligers – bestuurslid
 4. Financieel jaarverslag 2017 – 2018 goedgekeurd en vastgesteld
  Balans en staat van baten en lasten goedgekeurd en vastgesteld.
 5. Kascontrole commissie dechargeert bestuur.
  Nieuwe kascontrole commissie benoemd.
 6. Contributie voor het seizoen 2018-2019 is gehandhaaft op € 15,–
 7. Begroting 2018-2019 goedgekeurd en vastgesteld.
 8. Geen bijdrage bestuursleden aan activiteiten van Ski Vereniging Limburg wordt vastgesteld
 9. Twee nieuwe bestuursleden gekozen volgens statuten.
 10. Vijf commissie leden voor 25 jarig jubileum Ski Vereniging Limburg benoemd.
 11. Van de rondvraag maken 2 leden gebruik en bedanken het bestuur voor hun inzet
 12. Sluiting

Na uw aanmelding van de volgende ALV ontvangt u de bijbehorende stukken voor deze ALV. Indien u verhinderd bent de vergadering te bezoeken dan kunt u ook bij de secretaris verzoeken de vergaderstukken te laten opsturen per mail.

Aanmelden moet via skilimburg.com/aanmeldformulier  in verband met de catering.

Hieronder een kleine fotoreportage van de ALV en wandeling d.d. 3 juni 2018 in Grevenbicht.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

LEDENVERGADERING 2016-2017

Het 2e gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2016-2017
is gehouden op zondag 12 november 2017 om 12.00 uur in
Klimcentrum Rocca in Gulpen, Landsraderweg 13.
Vanaf 11.45 uur was de vergaderzaal geopend en konden de deelnemers van een heerlijk stukje Limburgse vla en koffie/thee genieten.
Gezien het zeer grote belang hadden ook nu weer 45 leden zich aangemeld.
De agenda werd via een power point presentatie snel en goed afgewerkt. Na de opening van de voorzitter gaf de secretaris een korte uitleg over het leden beleid van de NSkiV en wat wij als Ski vereniging Limburg moeten doen. Onder de tab  “lidmaatschap en contributie” op deze website vindt je ook nog nadere informatie.
Vervolgens gaf de penningmeester een uitgebreid financieel verslag over het seizoen 2016-2017. De contributie voor het komende seizoen blijft gehandhaafd op € 15,–. Door de kascontrole commissie werd het bestuurd gedechargeerd voor het gevoerde, wederom positieve, financiële beleid.
Er waren geen kandidaten voor een bestuursfunctie en derhalve blijft Henk Pook tot de volgende ALV in mei 2018, ad interim voorzitter.
De kascontrole commissie werd voor de komende 3 jaren wederom vastgelegd.
Over het ingekomen stuk met betrekking tot de vergoeding van bestuursleden werd nog danig gediscussieerd en uiteindelijk besloten om de regeling van 2016-2017 te handhaven. Het bestuur komt met een goed onderbouwd voorstel op de volgende ALV en gaat zich nu al buigen over de inhoud.
Om 13.30 uur werd de vergadering gesloten en gestart met de Pannenkoekenwandeling.

De eerste geplande ALV over het seizoen 2016-2017 is gehouden op
zondag 8 oktober 2017 in het Bieëmerhöfke in Sibbe.

Agenda-notulen jaarvergadering:
a. opening door de voorzitter. De heer H. Pook stelt zijn bestuurslidmaatschap ter beschikking. Er hebben zich geen kandidaten vóór of tijdens de vergadering gemeld. Henk blijft aan tot december 2017 als de financiële stukken worden vastgesteld. De deelnemers van de skireis naar Italië in maart 2017 hebben de bestuursleden voor de goede zorgen in het zonnetje gezet met leuke attenties.
b. notulen jaarvergadering 18 september 2016 worden vastgesteld
c. jaarverslag secretaris met een dia presentatie middels applaus vastgesteld
d. verslag van de penningmeester volgt uiterlijk in december na het vaststellen van een nieuwe ALV vergadering
e. verslag van de kascontrole commissie uiterlijk in dec 2017
f. vaststelling van de balans en staat van baten en lasten uiterlijk in dec 2017
g. vaststelling van de contributie uiterlijk in december 2017
h. vaststellen van de begroting uiterlijk in december 2017
i. benoeming bestuursleden: geen kandidaten nu en hopelijk in volgende ALV wel
j. benoeming commissieleden: volgende ALV
k. rooster van aftreden van bestuursleden vastgesteld: 2017 voorzitter, 2018 penningmeester en 2019 secretaris, 2020 voorzitter etc
l. vergadering is met grote meerderheid akkoord dat bestuursleden geen bijdrage hoeven te leveren aan de activiteiten welke zij organiseren
Rondvraag:
– jaarvergadering is niet compleet door ontbreken financiële jaarstukken waaronder ook de kascontrole. De vergadering geeft aan dat dit niet gewenst is. Datum ALV was lang genoeg bekend en het bestuur dient in de toekomst te borgen dat alles compleet is.
– leden zijn overdonderd door het besluit van de voorzitter om af te treden, diverse leden geven aan teleurgesteld te zijn over het ontstaan van dit besluit en maken zich zorgen over de precaire situatie bij het bestuur, leden uiten zorgen over voortbestaan vereniging, leden vragen of overige bestuursleden de vereniging kunnen runnen,  etc. Het bestuur geeft aan dat  vooralsnog geen reden is om ongerust te zijn over het voortbestaan van de vereniging met haar activiteiten
– kandidaat bestuursleden zullen duidelijke verklaring ontvangen van bestuur hoe de vork in de steel zit. Wachten is op deze kandidaten!
– voorzitter neemt zijn verantwoordelijkheid tot de eerstvolgende ALV als de financiële jaarstukken worden gepresenteerd

De vergadering werd om 11.45 uur gesloten door de voorzitter.

Om 12.00 uur zijn we onder de grotten bij Sibbe verdwenen met 40 personen. De deelnemers werden verdeeld in 3 groepen te weten:

Grotbiken:
Dit door ASP Adventure ontwikkelde onderdeel is uniek in heel Europa! Op een, speciaal voor de grot aangepaste mountainbike, werd een parcours van 8 tot 10 kilometer afgelegd door het immense gangenstelsel (70 kilometer). Onder leiding van een ervaren ASP-gids hebben we de mooiste plekjes van de grotten bezocht. Onderweg is er een en ander verteld over de grotten en genoten van de zeer aparte sfeer die de mergelwereld te bieden heeft. De tocht was voor iedereen goed te doen: jong en oud, goede of minder goede conditie. De gids heeft het tempo aangepast, aan de wensen van de groep zodat iedereen optimaal van dit programma kon genieten. De duur van dit programma bedroeg circa 1,5 uur inclusief de EHBO oefening voor de begeleiders, die niets van de oefening wisten, maar de hulpverlening goed op orde hadden.

Culturele Grottocht:
Twee andere groepen hadden een interessante wandeling door de gangen van de Sibbergroeve. De gidsen bracht ons naar de mooiste plekjes in de grot, waaronder een museum met historische artefacten. De gids wist alles te vertellen over de blokbrekers, de bokkenrijders en de geschiedenis van de Limburgse grotten. De duur van dit programma bedraagt circa 1.5 uur inclusief een EHBO oefening voor de begeleiders.

 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Tijdens de ledenvergadering van 2016, werden de kinderen en kleinkinderen van onze leden skiles en snowboardles aangeboden bij Snowworld onder begeleiding van skileraren. Dit allemaal in het kader van ons jubileum jaar en hopenlijk een leden uitbreiding. Na de vergadering maakten de overige leden ook dankbaar gebruik van de skibaan.
Om 15.00 uur konden we aansluiten voor een heerlijke barbecue.
Om 17.00 uur was het programma voor deze dag ten einde en eenieder was lovend over de dag invulling.

Hieronder volgt een impressie van de ledenvergadering op zondag 18 september 2016.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Hieronder een impressie van de ledenvergadering op 27 september 2015 en de short golf clinic.

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.