Leden vergadering

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2019-2020 heeft het bestuur na rijp beraad en overleg met Snowworld definitief verplaatst naar zondag 27 september 2020 bij Snowworld.  Inmiddels hebben de leden van Ski Limburg al een schrijven ontvangen.

Vóór de ALV houden we vanaf 09.00 uur een Ski Experience waarvoor u zich rechtstreeks kunt inschrijven tot uiterlijk 1 september 2020 naar
https://www.skiexperience.nl/data-en-inschrijven
Met de aangeleverde couponcode SL2709 ontvangt u een extra korting bij inschrijving.
Alle huidige leden in ons ledenbestand (1 aug 2020) ontvangen na deelname nog een extra korting van €40,– i.h.k.v. ons jubileum.
Aspirant Ski Limburg leden ontvangen na deelname één jaar gratis contributie t.w.v. €20,–

Voor het programma voor Ski Experience klik dan op
https://skilimburg.com/ski-experience/
Voor de leden die niet aan Ski Experience deelnemen:
14.30-16.00 uur   historische wandeling rondom de steenberg van Snowworld

16.30-18.00 uur   Algemene Leden Vergadering Ski Limburg
Aan- en afmelden via skilimburg.com/aanmeldformulier 
is verplicht in het kader van de AVG en de te nemen corona maatregelen en het avondeten.
Aangemelde leden ontvangen ongeveer 14 dagen vóór 27 september de vergaderstukken.
Afgemelde leden dienen aan te geven of zij de vergaderstukken wensen te ontvangen.

18.00 uur             Fondue / bbq in het restaurant van Snowworld

Heeft u nog vragen m.b.t. deze dag bel of mail uw vraag naar het secretariaat
Marcel Kessels   06-29561420   secretaris@skilimburg.nl

De Algemene Leden Vergadering betreffende het seizoen 2019 – 2020 was gepland op zondag 6 juni 2020. Door de corona pandemie is deze vergadering geannuleerd en verplaatst naar 27 september 2020.

De Algemene Leden Vergadering betreffende het seizoen 2019-2020 zou worden gehouden op ZONDAG 7 JUNI 2020 bij Snowworld in Landgraaf. Echter door de richtlijnen van de overheid en het RIVM is deze vergadering uitgesteld in het kader van onze aller gezondheid. De voorlopige nieuwe datum is zondag 23 augustus 2020.
Uiteraard worden de RIVM en overheidsmaatregelen met betrekking tot het Corona virus op dat moment, gehanteerd indien nog van toepassing.

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2018-2019 is gehouden op
zondag 2 juni 2019 om 10.30 uur bij café Meels, Kerkstraat 4 in Sweikhuizen.

Er hadden zich 42 leden aangemeld via skilimburg.com/aanmeldformulier 
en 22 leden afgemeld. De informatie over de ALV stukken waren in de week voor aanvang van de ALV verstuurd naar de aan- en afgemelde leden, zoals afgesproken in 2018.
De notulen van onderstaande agenda zijn op te vragen bij het secretariaat..

 1. Opening om 10.30 uur
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Jaarverslag 2018-2019 secretaris  met een dia / PP presentatie
 4. Vaststellen Financieel jaarverslag 2018 – 2019
 5. Verslag Kascontrole commissie 2018-2019 en benoeming nieuwe kascontrole commissie
 6. Vaststellen contributie voor het seizoen 2019-2020
 7. Vaststellen Begroting 2019-2020
 8. Verkiezing één nieuw bestuurslid. In 2019 is Marcel Kessels aftredend en herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden waren niet aangemeld.
 9. Activiteiten seizoen 2019 – 2020
 10. Stand van zaken door voorzitter van de jubileum commissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en aansluitend Alpaca golf

Aan het Alpacagolf deden 37 deelnemers mee.  De deelnemers werden in groepjes van 5 tot 6 personen ingedeeld. Er waren in totaal 12 holes die per groep met zo’n min mogelijk aantal slagen moesten worden volbracht. Het minst aantal slagen was 46 en het hoogst aantal slagen was 49. Dus de groepen zaten bijzonder dicht bij elkaar. Er was zelfs iemand die een ‘hole in one’ scoorde, maar dit keer geen auto had gewonnen. Uiteindelijk ging Marjo naar huis met een Alpaca beestje voor haar kleinkind.
Het was een bijzondere leuke, maar vooral warme, en gezellige afsluiting van het seizoen 2018-2019.
Hieronder een fotoreportage (Harrie Vangangelt) van de vergadering en het Alpaca golf in Sweikhuizen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Algemene Leden Vergadering 2017 – 2018

Op 3 juni 2018 heeft in Grevenbicht Café Aurora de ALV plaatsgevonden. Er waren 44 stemgerechtigde leden aanwezig en 20 leden met een volmacht.
De notulen van de ALV zijn op te vragen bij het secretariaat.
Aansluitend werd een wandeling met bijna 50 leden door Grevenicht gemaakt welke is uitgezet door één van onze leden.

Hieronder een kleine fotoreportage van de ALV en wandeling d.d. 3 juni 2018 in Grevenbicht.

Deze diashow vereist JavaScript.

LEDENVERGADERING 2016-2017

Het 2e gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2016-2017
is gehouden op zondag 12 november 2017 om 12.00 uur in
Klimcentrum Rocca in Gulpen, Landsraderweg 13.
De eerste geplande ALV over het seizoen 2016-2017 is gehouden op
zondag 8 oktober 2017 in het Bieëmerhöfke in Sibbe.

Hieronder een samengestelde fotoreportage van de ALV’s in 2017

Deze diashow vereist JavaScript.

Hieronder de fotoreportage van de grottentocht bij Valkenburg – Sibbe na de ALV in 2017

Deze diashow vereist JavaScript.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Tijdens de ledenvergadering van 2016, werden de kinderen en kleinkinderen van onze leden skiles en snowboardles aangeboden bij Snowworld onder begeleiding van skileraren. Dit allemaal in het kader van ons jubileum jaar en hopenlijk een leden uitbreiding. Na de vergadering maakten de overige leden ook dankbaar gebruik van de skibaan.
Om 15.00 uur konden we aansluiten voor een heerlijke barbecue.
Om 17.00 uur was het programma voor deze dag ten einde en eenieder was lovend over de dag invulling.

Hieronder volgt een impressie van de ledenvergadering op zondag 18 september 2016.

Deze diashow vereist JavaScript.

Hieronder een impressie van de ALV op 27 september 2015 en de short golf clinic in Eijs.

Deze diashow vereist JavaScript.