Leden vergadering

De Algemene Leden Vergadering betreffende het seizoen 2019-2020 wordt gehouden op ZONDAG 7 JUNI 2020 bij Snowworld in Landgraaf met extra activiteiten in verband met ons 25 jarig jubileum

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2018-2019 is gehouden op
zondag 2 juni 2019 om 10.30 uur bij café Meels, Kerkstraat 4 in Sweikhuizen.

Er hadden zich 42 leden aangemeld via skilimburg.com/aanmeldformulier 
en 22 leden afgemeld. De informatie over de ALV stukken waren in de week voor aanvang van de ALV verstuurd naar de aan- en afgemelde leden, zoals afgesproken in 2018.
De beknopte notulen volgen z.s.m. naar aanleiding van onderstaande agenda.

 1. Opening om 10.30 uur
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Jaarverslag 2018-2019 secretaris  met een dia / PP presentatie
 4. Vaststellen Financieel jaarverslag 2018 – 2019
 5. Verslag Kascontrole commissie 2018-2019 en benoeming nieuwe kascontrole commissie
 6. Vaststellen contributie voor het seizoen 2019-2020
 7. Vaststellen Begroting 2019-2020
 8. Verkiezing één nieuw bestuurslid. In 2019 is Marcel Kessels aftredend en herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden waren niet aangemeld.
 9. Activiteiten seizoen 2019 – 2020
 10. Stand van zaken door voorzitter van de jubileum commissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en aansluitend Alpaca golf

Aan het Alpacagolf deden 37 deelnemers mee.  De deelnemers werden in groepjes van 5 tot 6 personen ingedeeld. Er waren in totaal 12 holes die per groep met zo’n min mogelijk aantal slagen moesten worden volbracht. Het minst aantal slagen was 46 en het hoogst aantal slagen was 49. Dus de groepen zaten bijzonder dicht bij elkaar. Er was zelfs iemand die een ‘hole in one’ scoorde, maar dit keer geen auto had gewonnen. Uiteindelijk ging Marjo naar huis met een Alpaca beestje voor haar kleinkind.
Het was een bijzondere leuke, maar vooral warme, en gezellige afsluiting van het seizoen 2018-2019.
Hieronder een fotoreportage (Harrie Vangangelt) van de vergadering en het Alpaca golf in Sweikhuizen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Algemene Leden Vergadering 2017 – 2018

Op 3 juni 2018 heeft in Grevenbicht Café Aurora de ALV plaatsgevonden. Er waren 44 stemgerechtigde leden aanwezig en 20 leden met een volmacht. Nadat de presentielijst was getekend opende de a.i. voorzitter de vergadering.
De notulen van de ALV van 8 okt 2017 en 12 nov 2017 werden vastgesteld. De leden ontvingen van het bestuur extra informatie m.b.t. de AVG. Meer info via de website.
Een lid verzoekt alle info m.b.t. de vergadering ook al kan hij niet aanwezig zijn op de ALV. Bestuur zegt dit toe voor toekomst mits het lid dit schriftelijk kenbaar maakt.
Vervolgens werd het jaarverslag van de secretaris vastgesteld. Enkele jubilarissen, vrijwilligers en bestuurslid Jan Boesveld werden bedankt voor hun werkzaamheden voor de Ski Vereniging Limburg.
Aansluitend werd het financieel verslag door Jan Boesveld verduidelijkt en vastgesteld. De kascontrole commissie had geen opmerkingen m.b.t. de financiën en het bestuur werd gedechargeerd. Nieuw kascontrole commissieleden werden benoemd.
De contributie werd gehandhaafd voor het komende seizoen op € 15,–
De opgestelde begroting door Jan Boesveld voor het seizoen 2018-2019 werd zonder verdere opmerkingen vastgesteld. Hierin was verdisconteerd dat bestuursleden bij alle activiteiten van Ski Vereniging Limburg geen bijdrage hoeven te leveren. Dit in het kader van met name erkenning/waardering van bestuursleden.
Henk Pook wordt wederom in het bestuur herkozen en treedt volgens rooster af in 2020.
Oda Vanoppen wordt gekozen als bestuurslid ter vervanging van Jan Boesveld en treedt af in 2021 volgens rooster. Marcel Kessels treedt af in 2019 volgens rooster.
Er worden 5 leden gekozen door de ALV voor de Jubileum commissie. Zij gaan activiteiten ontplooien in het kader van het jubileum in het seizoen 2020-2021.
Van de rondvraag maken 2 leden gebruik en bedanken het bestuur voor hun vele maar vooral goede werkzaamheden.
Aansluitend wordt een wandeling met bijna 50 leden door Grevenicht gemaakt welke is uitgezet door één van onze leden.

Hieronder een kleine fotoreportage van de ALV en wandeling d.d. 3 juni 2018 in Grevenbicht.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

LEDENVERGADERING 2016-2017

Het 2e gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2016-2017
is gehouden op zondag 12 november 2017 om 12.00 uur in
Klimcentrum Rocca in Gulpen, Landsraderweg 13.
De eerste geplande ALV over het seizoen 2016-2017 is gehouden op
zondag 8 oktober 2017 in het Bieëmerhöfke in Sibbe.

Hieronder een samengestelde fotoreportage van de ALV’s in 2017

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Hieronder de fotoreportage van de grottentocht bij Valkenburg – Sibbe na de ALV in 2017

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Tijdens de ledenvergadering van 2016, werden de kinderen en kleinkinderen van onze leden skiles en snowboardles aangeboden bij Snowworld onder begeleiding van skileraren. Dit allemaal in het kader van ons jubileum jaar en hopenlijk een leden uitbreiding. Na de vergadering maakten de overige leden ook dankbaar gebruik van de skibaan.
Om 15.00 uur konden we aansluiten voor een heerlijke barbecue.
Om 17.00 uur was het programma voor deze dag ten einde en eenieder was lovend over de dag invulling.

Hieronder volgt een impressie van de ledenvergadering op zondag 18 september 2016.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Hieronder een impressie van de ALV op 27 september 2015 en de short golf clinic in Eijs.

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.