Leden vergadering

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2019-2020 heeft het bestuur na rijp beraad en overleg met Snowworld definitief verplaatst naar zondag 27 september 2020 bij Snowworld.  De 66 leden van Ski Limburg die zich hebben aangemeld hebben de benodigde vergaderstukken ontvangen. De inschrijvingstermijn voor deze dag is gesloten mede in het kader van de veiligheidsvoorwaarden m.b.t. Corona.

Vóór de ALV houden we vanaf 09.00 uur een Ski Experience waarvoor u zich rechtstreeks kon inschrijven tot 15 september 2020.
Met de aangeleverde couponcode SL2709 ontving u een extra korting bij inschrijving.
Alle huidige leden in ons ledenbestand (1 aug 2020) ontvangen na deelname nog een extra korting van €40,– i.h.k.v. ons jubileum.
Aspirant Ski Limburg leden konden na inschrijving en deelname één jaar gratis contributie t.w.v. €20,– krijgen.
De organisatie heeft ons medegedeeld dat de activiteit doorgaat.

Voor het programma voor Ski Experience kijk op de tab Ski Experience of klik op
https://skilimburg.com/ski-experience/

Voor de leden die niet aan Ski Experience deelnemen:
14.30-16.00 uur   wandeling rondom de steenberg van Snowworld. Er hebben zich 43 deelnemers aangemeld en er wordt in verschillende groepen gewandeld i.v.m. corona richtlijnen.
groep 1: verkorte route Strijthagerbeekdalroute  van max. 1,5 uur voor de snellere lopers
groep 2: Pungelroute van circa 4 km van ook maximaal 1,5 uur
Start: ingang Snowworld om 14.30 uur

16.30-18.00 uur   Algemene Leden Vergadering Ski Limburg
Hieronder een beknopte agenda voor deze ALV. De benodigde vergaderstukken worden ongeveer 14 dagen voor de vergadering per mail toegezonden.

 1. Opening door de voorzitter en presentatie promo film Ski Limburg 25 jaar
 2. Vaststellen van deze agenda.
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ALV 2 juni 2019
 5. Vaststellen Jaarverslag 2019-2020 secretaris  met een dia / PP presentatie
 6. Vaststellen Financieel jaarverslag 2019 – 2020
 7. Verslag Kascontrole commissie 2019-2020 en benoeming nieuw kascontrole commissie lid
 8. Vaststellen contributie voor het seizoen 2020-2021
 9. Vaststellen Begroting 2020-2021
 10. Verkiezing één nieuw bestuurslid. In 2020 is Henk Pook aftredend en herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden aanmelden tot uiterlijk 17 september 2020.
 11. Activiteiten seizoen 2020 – 2021
 12. Stand van zaken door voorzitter van de jubileum commissie
 13. Rondvraag
 14. Sluiting en aansluitend bbq/fondue.
  De eigen bijdrage aan de bbq van de deelnemers, die niet aan de Ski Experience deelnemen, bedraagt €10,–. Maak deze bijdrage uiterlijk 24 september 2020 over op bankrekeningnummer NL 23 RBRB 0919863132 t.n.v. Ski Limburg o.v.v. ALV-bbq    27-09-2020
  In de bijdrage van de Ski Experience deelnemers is de eigen bijdrage aan lunch en bbq/fondue inbegrepen. De drank is voor iedere deelnemer voor eigen rekening.

Aan- en afmelden is NIET MEER MOGELIJK mede in het kader van de corona maatregelen en het avondeten.

Aangemelde leden ontvangen ongeveer 14 dagen vóór 27 september de vergaderstukken.
Afgemelde leden dienen aan te geven of zij de vergaderstukken wensen te ontvangen.

18.00 uur             Fondue / bbq in het restaurant van Snowworld
Voor de niet deelnemers aan Ski Experience is een eigen bijdrage van €10,– verschuldigd. Indien u geen vlees mag hebben of andere richtlijnen voor uw eten, laat dit dan uiterlijk 21 september 2020 weten, zodat we dit voor u kunnen laten aanpassen.
Maak de eigen bijdrage van €10,– per persoon tegelijkertijd met uw aanmelding over zodat u dit niet vergeet. Het banknummer is Ski Limburg NL 23 RBRB 0919863132.

Heeft u nog vragen m.b.t. deze dag bel of mail uw vraag naar het secretariaat
Marcel Kessels   06-29561420   secretaris@skilimburg.nl

De Algemene Leden Vergadering betreffende het seizoen 2019 – 2020 was gepland op zondag 6 juni 2020. Door de corona pandemie is deze vergadering geannuleerd en verplaatst naar 27 september 2020.

De Algemene Leden Vergadering betreffende het seizoen 2019-2020 zou worden gehouden op ZONDAG 7 JUNI 2020 bij Snowworld in Landgraaf. Echter door de richtlijnen van de overheid en het RIVM is deze vergadering uitgesteld in het kader van onze aller gezondheid. De voorlopige nieuwe datum is zondag 23 augustus 2020.
Uiteraard worden de RIVM en overheidsmaatregelen met betrekking tot het Corona virus op dat moment, gehanteerd indien nog van toepassing.

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2018-2019 is gehouden op
zondag 2 juni 2019 om 10.30 uur bij café Meels, Kerkstraat 4 in Sweikhuizen.

Er hadden zich 42 leden aangemeld via skilimburg.com/aanmeldformulier 
en 22 leden afgemeld. De informatie over de ALV stukken waren in de week voor aanvang van de ALV verstuurd naar de aan- en afgemelde leden, zoals afgesproken in 2018.
De notulen van onderstaande agenda zijn op te vragen bij het secretariaat..

 1. Opening om 10.30 uur
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Jaarverslag 2018-2019 secretaris  met een dia / PP presentatie
 4. Vaststellen Financieel jaarverslag 2018 – 2019
 5. Verslag Kascontrole commissie 2018-2019 en benoeming nieuwe kascontrole commissie
 6. Vaststellen contributie voor het seizoen 2019-2020
 7. Vaststellen Begroting 2019-2020
 8. Verkiezing één nieuw bestuurslid. In 2019 is Marcel Kessels aftredend en herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden waren niet aangemeld.
 9. Activiteiten seizoen 2019 – 2020
 10. Stand van zaken door voorzitter van de jubileum commissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en aansluitend Alpaca golf

Aan het Alpacagolf deden 37 deelnemers mee.  De deelnemers werden in groepjes van 5 tot 6 personen ingedeeld. Er waren in totaal 12 holes die per groep met zo’n min mogelijk aantal slagen moesten worden volbracht. Het minst aantal slagen was 46 en het hoogst aantal slagen was 49. Dus de groepen zaten bijzonder dicht bij elkaar. Er was zelfs iemand die een ‘hole in one’ scoorde, maar dit keer geen auto had gewonnen. Uiteindelijk ging Marjo naar huis met een Alpaca beestje voor haar kleinkind.
Het was een bijzondere leuke, maar vooral warme, en gezellige afsluiting van het seizoen 2018-2019.
Hieronder een fotoreportage (Harrie Vangangelt) van de vergadering en het Alpaca golf in Sweikhuizen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Algemene Leden Vergadering 2017 – 2018

Op 3 juni 2018 heeft in Grevenbicht Café Aurora de ALV plaatsgevonden. Er waren 44 stemgerechtigde leden aanwezig en 20 leden met een volmacht.
De notulen van de ALV zijn op te vragen bij het secretariaat.
Aansluitend werd een wandeling met bijna 50 leden door Grevenicht gemaakt welke is uitgezet door één van onze leden.

Hieronder een kleine fotoreportage van de ALV en wandeling d.d. 3 juni 2018 in Grevenbicht.

Deze diashow vereist JavaScript.

LEDENVERGADERING 2016-2017

Het 2e gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2016-2017
is gehouden op zondag 12 november 2017 om 12.00 uur in
Klimcentrum Rocca in Gulpen, Landsraderweg 13.
De eerste geplande ALV over het seizoen 2016-2017 is gehouden op
zondag 8 oktober 2017 in het Bieëmerhöfke in Sibbe.

Hieronder een samengestelde fotoreportage van de ALV’s in 2017

Deze diashow vereist JavaScript.

Hieronder de fotoreportage van de grottentocht bij Valkenburg – Sibbe na de ALV in 2017

Deze diashow vereist JavaScript.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Tijdens de ledenvergadering van 2016, werden de kinderen en kleinkinderen van onze leden skiles en snowboardles aangeboden bij Snowworld onder begeleiding van skileraren. Dit allemaal in het kader van ons jubileum jaar en hopenlijk een leden uitbreiding. Na de vergadering maakten de overige leden ook dankbaar gebruik van de skibaan.
Om 15.00 uur konden we aansluiten voor een heerlijke barbecue.
Om 17.00 uur was het programma voor deze dag ten einde en eenieder was lovend over de dag invulling.

Hieronder volgt een impressie van de ledenvergadering op zondag 18 september 2016.

Deze diashow vereist JavaScript.

Hieronder een impressie van de ALV op 27 september 2015 en de short golf clinic in Eijs.

Deze diashow vereist JavaScript.