Leden vergadering

De Algemene Leden Vergadering over het jubileum seizoen 2020-2021 is gezien de huidige corona maatregelen (zo goed als zeker) vastgelegd op zaterdag 21 augustus 2021 om 10.30 uur in het Party- en Bowlingcentrum.  Houd deze datum alvast vrij in uw agenda.
Deze dag zullen ook uitgestelde jubileum activiteiten plaatsvinden, zoals de jubileumwandeling, loterij en steengrillen als afsluiting van deze dag.
De Corona maatregelen van de overheid worden nog steeds door het bestuur in acht genomen. Meer informatie zal z.s.m. volgen.

Algemene Leden Vergadering Ski Limburg
Hieronder de beknopte agenda voor de jaarlijkse ALV. De benodigde vergaderstukken inclusief de notulen van 2020, worden ongeveer 14 dagen voor de vergadering per mail toegezonden aan de leden die voor de vergadering zijn aangemeld, alsmede de leden die de vergaderstukken schriftelijk verzoeken. De stukken zijn vanaf 5 augustus 2021 beschikbaar.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van deze agenda.
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ALV 27 september 2020
 5. Vaststellen Jaarverslag 2020-2021 secretaris  met een dia / PP presentatie
 6. Vaststellen Financieel jaarverslag 2020 – 2021
 7. Verslag Kascontrole commissie 2020-2021 en benoeming nieuw kascontrole commissie lid
 8. Vaststellen contributie voor het seizoen 2021-2022: voorstel bestuur
 9. Vaststellen Begroting 2021-2022
 10. Verkiezing één nieuw bestuurslid. In 2021 is Marcel Kessels aftredend en herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden aanmelden tot uiterlijk 10 augustus 2021.
 11. Activiteiten seizoen 2021 – 2022
 12. Stand van zaken door voorzitter van de jubileum commissie
 13. Rondvraag
 14. Sluiting en aansluitend jubileum wandeling uitgezet door de jubileum commissie

Heeft u nog vragen m.b.t. deze dag bel of mail uw vraag naar het secretariaat
Marcel Kessels   06-29561420   secretaris@skilimburg.nl

De Algemene Leden Vergadering betreffende het seizoen 2019 – 2020 was in eerste instantie gepland op zondag 6 juni 2020. Door de corona pandemie was deze vergadering geannuleerd.
De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2019-2020 was na rijp beraad tussen bestuur en Snowworld uiteindelijk verplaatst naar zondag 27 september 2020.
De 66 leden van Ski Limburg die zich hadden aangemeld hadden de benodigde vergaderstukken tijdig ontvangen. Vóór de ALV werd vanaf 09.00 uur een Ski Experience door het bestuur georganiseerd en na afloop van de wandeling en de Ski Experience, werd door de aanwezigen heerlijk ge-bbq.

De Algemene Leden Vergadering over het seizoen 2018-2019 is gehouden op
zondag 2 juni 2019 om 10.30 uur bij café Meels, Kerkstraat 4 in Sweikhuizen.

Er hadden zich 42 leden aangemeld via skilimburg.com/aanmeldformulier 
en 22 leden afgemeld. De informatie over de ALV stukken waren in de week voor aanvang van de ALV verstuurd naar de aan- en afgemelde leden, zoals afgesproken in 2018.
De notulen van onderstaande agenda zijn op te vragen bij het secretariaat..

Aan het Alpacagolf deden 37 deelnemers mee.  De deelnemers werden in groepjes van 5 tot 6 personen ingedeeld. Er waren in totaal 12 holes die per groep met zo’n min mogelijk aantal slagen moesten worden volbracht. Het minst aantal slagen was 46 en het hoogst aantal slagen was 49. Dus de groepen zaten bijzonder dicht bij elkaar. Er was zelfs iemand die een ‘hole in one’ scoorde, maar dit keer geen auto had gewonnen. Uiteindelijk ging Marjo naar huis met een Alpaca beestje voor haar kleinkind.
Het was een bijzondere leuke, maar vooral warme, en gezellige afsluiting van het seizoen 2018-2019.
Hieronder een fotoreportage (Harrie Vangangelt) van de vergadering en het Alpaca golf in Sweikhuizen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Algemene Leden Vergadering 2017 – 2018

Op 3 juni 2018 heeft in Grevenbicht Café Aurora de ALV plaatsgevonden. Er waren 44 stemgerechtigde leden aanwezig en 20 leden met een volmacht.
De notulen van de ALV zijn op te vragen bij het secretariaat.
Aansluitend werd een wandeling met bijna 50 leden door Grevenicht gemaakt welke is uitgezet door één van onze leden.

Hieronder een kleine fotoreportage van de ALV en wandeling d.d. 3 juni 2018 in Grevenbicht.

Deze diashow vereist JavaScript.

LEDENVERGADERING 2016-2017

Het 2e gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2016-2017
is gehouden op zondag 12 november 2017 om 12.00 uur in
Klimcentrum Rocca in Gulpen, Landsraderweg 13.
De eerste geplande ALV over het seizoen 2016-2017 is gehouden op
zondag 8 oktober 2017 in het Bieëmerhöfke in Sibbe.

Hieronder een samengestelde fotoreportage van de ALV’s in 2017

Deze diashow vereist JavaScript.

Hieronder de fotoreportage van de grottentocht bij Valkenburg – Sibbe na de ALV in 2017

Deze diashow vereist JavaScript.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Tijdens de ledenvergadering van 2016, werden de kinderen en kleinkinderen van onze leden skiles en snowboardles aangeboden bij Snowworld onder begeleiding van skileraren. Dit allemaal in het kader van ons jubileum jaar en hopenlijk een leden uitbreiding. Na de vergadering maakten de overige leden ook dankbaar gebruik van de skibaan.
Om 15.00 uur konden we aansluiten voor een heerlijke barbecue.
Om 17.00 uur was het programma voor deze dag ten einde en eenieder was lovend over de dag invulling.

Hieronder volgt een impressie van de ledenvergadering op zondag 18 september 2016.

Deze diashow vereist JavaScript.

Hieronder een impressie van de ALV op 27 september 2015 en de short golf clinic in Eijs.

Deze diashow vereist JavaScript.