Laatste Nieuws

  1. Overleg belastingdienst 25 oktober 2018
  2. Aanvraag Subsidie NSkiV niet gehonoreerd
  3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  4. European Health Insurance Card
  5. Log in op Wintersportklaar van de NSkiV
  6. Data activiteiten kalender 2018-2019 
  7. Bestuursvergaderingen
  8. Nieuw banknummer Ski Vereniging Limburg Zuid
  9. Website http://www.skilimburg.com en facebook

 

Overleg belastingdienst 25 oktober 2018

De voorzitter en secretaris hebben op donderdagmiddag 25 oktober 2018 de belastingsdienst bezocht.  Alle verenigingen en stichtingen worden doorgelicht.
Zij wilden weten wat onze vereniging zoal deed, hetgeen de voorzitter heel duidelijk kenbaar heeft gemaakt,  nadat hij al bijna 25 jaar in de vereniging vele zaken regelt. De belastingdienst heeft ons vragen gesteld over de inkomsten, de uitgaven, wat we allemaal voor onze leden doen, over Vennootschapsbelasting waarvoor we nu vrijgesteld zijn conform artikel 6 van de wet VPB, over de loonheffing maar omdat we onder de €1500,– per jaar blijven als vergeoding voor vrijwilligers is dat ook geen probleem, de Omzetbelasting is een ander probleem.  De belastingdienst kijkt naar de omzet die behaald wordt met ondernemersactiviteiten (de reizen) en deze bedragen meer dan €50.000,– en dan kom je aan de grens van de OB. In de genoemde bedragen zitten echter ook de skipassen en de hotelkosten die 1 op 1 worden doorberekend en dus geen omzet is. Deze component wordt nog intern bij de belastingdienst besproken en hierover krijgen we nog nadere toelichting cq uitslag. We hopen op een goede afwikkeling.

Aanvraag subsidie bij NSkiV niet gehonoreerd

Het bestuur heeft in april 2018 subsidie aangevraagd bij de NSkiV voor een “Vitaliseringsproject 55+” en een “EHBO/reanimatie” project.
Een bezwaar aantekenen is niet mogelijk. De NSkiV motiveert de afwijzing met het feit dat wij bij beide aanvragen niet aan hun richtlijnen voldoen.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet in werking getreden. Dit heeft nog al wat voeten in de aarde gehad voor vele organisaties waaronder ook onze ski vereniging. In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg en de NSkiV hebben we een stappenplan voor verenigingen doorgewerkt. In dit stappenplan zijn allerlei gegevens gecontroleerd en bekeken hoe ‘veilig’ wij als vereniging omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit is een hels karwei geweest en wij houden u op de hoogte van aanpassingen via deze website.
Onder de tab “Leden” vindt u reeds de privacyverklaring van Ski Vereniging Limburg Zuid.
De Ski Vereniging Limburg heeft inmiddels ook de AVG verklaring mogen ontvangen. Deze zal mogelijk regelmatig bijgesteld moeten worden.

 

European Health Insurance Card (EHIC)

Onder de Algemene Reisvoorwaarden hebben we extra informatie geplaatst met betrekking tot de EHIC. Dit heeft te maken of u bij uw zorgverzekeraar verzekerd bent volgens de Europese richtlijnen indien u op vakantie bent.

DATA ACTIVITEITENKALENDER 2018 – 2019

Zet nu reeds de data van de activiteiten en reizen in uw agenda vast.
De activiteiten van voorgaand seizoen zijn verwijderd.
De data van de nieuwe activiteiten staan onder de tab ‘ACTIVITEITEN’ en ‘REIZEN’

 

REANIMATIECURSUS SKI VERENIGING LIMBURG

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

BESTUURSVERGADERING

Zondag 27 januari 2019
Vandaag heeft in huize Pook een korte vergadering plaatsgevonden direct na de NW training dit keer in Kerkrade. De agendapunten waren:
1. Evaluatie Bregenzerwald reis: laatste keer bij Erika en Florian met ruim voldoende inschrijvingen. Veel jubilarissen en daardoor een klein positief resultaat. Spellen avond was in de smaak gevallen. Zijn al in het gebied naar nieuwe hotels aan het zoeken. Zo goed als zeker wordt het duurder, maar mogelijk minder met bus reizen ter plekke
2. Skireis Wilder Kaiser – Söll: Hebben inschrijvingen buiten vereniging om plaatsgevonden omdat Hotel aan SVL te weinig kamers beschikbaar kon stellen. Gaan uiteindelijk 32 deelnemers mee.
3. Skireis Italië: aanmeldingen blijven binnenkomen (nu al 44) en bestuur is verheugd dat steeds nieuwe kamers in hotel gereserveerd moeten worden. Ook hier zijn hotelkamers gereserveerd buiten SVL om. Reizen ook met eigen vervoer. Reden hiervoor is onbekend.
4. Ledenlijst NSkiV: nieuwe lijst van NSkiV doorgenomen. Ieder clublid moet volgens statuten ook aangemeld worden bij NSkiV. Bestuur gaat aantal clubleden, die we nooit bij activiteiten zien, een schrijven laten toekomen met betrekking tot clublidmaatschap. Lijst moet vóór 1 feb 2019 ingeleverd worden. Secretaris vraagt 1 maand uitstel.
5. Schoonmaak actie bos Schin op Geul vindt plaats op zondag 31 maart 2019. Bestuur maakt nog afspraak met gemeente.
6. Jubileumcommissie heeft tegelijkertijd overleg gehad en nieuwe afspraak belegd met bestuur op zondag 24 feb 2019 in Schin op Geul. Leden krijgen verzoek om archiefmateriaal te sturen zoals foto’s en films over de afgelopen 25 jaar.

Zaterdag 8 december 2018
Vandaag heeft het bestuur de laatste puntjes op de i gezet met betrekking tot de kribkeswandeling en de reis naar Bregenzerwald. Er zijn geen bijzonderheden meer te melden, met uitzondering dat er dit seizoen niet geparkeerd kan worden voor de reizen bij Hilhorst tegelhandel.

Zaterdag 13 oktober 2018
Op deze vergadering zijn aan de orde geweest de evaluatie van de openingswandeling (wederom geslaagd met 32 aanmeldingen), evaluatie van de verregende fietstocht waarbij het bestuur zich excuseert dat sommige deelnemers helaas niet tijdig in kennis is gesteld van de annulering, ledenlijst met betaalde contributies door penningmeester bijgewerkt (het bestuur zal met één ledenlijst met leden NSkiV en uitsluitend leden/donateurs LSV gaan werken), zondag 10 maart 2019 gaan we na overleg met de gemeente Valkenburg een schoonmaak actie houden, voor alle activiteiten zaal een aparte groepsapp aangemaakt worden en leden aangevuld worden in de groepsapp als zij zich hebben aangemeld,  de skireizen lopen aardig vol en er zijn nog extra aparte flyers gemaakt om uit te delen en op te hangen,  Paul Smeets is onze chauffeur voor alle skireizen, secretaris stuurt herinnering aan alle leden m.b.t. de laatste 3 activiteiten in 2018 en de 3 ski reizen in 2019, tot vandaag slechts 1 aanmelding voor de Pannekoekenwandeling, Voorzitter en secretaris bezoeken belastingdienst op 25 oktober a.s. naar aanleiding van vragen van de belasting over de jaarstukken over de laatste 3 jaar.

Zaterdag 30 juni 2018
Het nieuwe bestuur bestaande uit Henk Pook, Marcel Kessels en Oda Vanoppen zijn zaterdag 30 juni 2018 voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Taken, programma en jubileum zijn hierbij aan de orde komen. Het bestuur heeft de taken verdeeld en zijn vermeld op onze website onder “Contact”.

Zaterdag  26 mei 2018
Op deze zaterdagmiddag hebben we de definitieve agenda voor de ALV samengesteld en ontbrekende gegevens voor de ALV uitgezocht en geagendeerd. Financiëel het boekjaar wederom positief afgesloten en de kascontrole commissie heeft haar werk volbracht. Diverse VOLMACHTEN al verstuurd omdat diverse leden verhinderd zijn op de ALV. Er waren nog geen aanmeldingen binnen van leden die in de jubileum commissie willen plaatsnemen.
We hopen op een grote opkomst op de ALV in Grevenbicht op 3 juni 2018 om 11.00 uur.

Zaterdag 28 april 2018
Het dagelijks bestuur is bij elkaar gekomen om een aantal zaken af te ronden en de ALV voor 3 juni 2018 voor te bereiden. We houden u op de hoogte.

zaterdag 3 maart 2018
Deze vergadering was ingepland n.a.v. de ingediende ledenlijst bij de NSkiV en hun reacties hierop, alsmede een gepland overleg met een eventuele sponsor.
De NSkiV adviseert nadrukkelijk om ons te houden aan de statuten. Clubleden van de Ski Vereniging Limburg dienen derhalve ook aangemeld te worden bij de NSkiV. Dit heeft verder geen financiële consequenties voor deze leden. Indien deze leden zijn aangemeld hebben zij ook stemrecht op de ALV. Eind april heeft het bestuur een overleg met het hoofdbestuur van de NSkiV alsmede een overleg met de eventuele sponsor.
Tevens heeft het bestuur gesproken over nieuwe projecten om in aanmerking te komen voor subsidie bij de NSkiV. Dit wordt de komende 3 maanden uitgewerkt en aangevraagd en in ons nieuwe seizoen bij onze leden aangeboden.
De evaluatie over onze Söll ski reis was kort. Acht personen die wederom een fantastische week hebben gehad in een niet al te drukke carnavalsweek. Het bestuur heeft offertes opgevraagd voor 9-16 februari 2019, dus buiten de carnaval. Dit is nog even afwachten.
De skireis naar Italië verloopt voorspoedig. Bus en aantal kamers zijn al vastgelegd (met een evt uitloop van kamers). Bestuur verzorgt drankjes, hapjes na de skidag in de bus. Deelnemers hoeven dit niet te doen! Vertrek vrijdag avond 16 maart 2018 om 21.45 uur bij het Roda stadion. Deelnemers moeten om 21.30 uur aanwezig zijn bij tegelhandel Hilhorst, waar de auto geparkeerd kan worden.
Bestuur werkt definitief voorstel uit voor ALV van onze ski vereniging op 3 juni 2018 met betrekking tot de vergoeding aan bestuursleden bij de georganiseerde activiteiten.
De notulen zijn door het bestuur op 11 maart 2018 vastgesteld.

zaterdag 27 januari 2018
Direct na de reis naar Bregenzerwald is het bestuur voor een bestuursvergadering bij elkaar gekomen. De navolgende onderdelen zijn aan de orde geweest:
– ledenlijst NSkiV, brief/mail naar leden of ze als clublid aangemeld willen worden naar NSkiV, nieuwe projecten als reanimatie-EHBO en minder validen, evaluatie van activiteiten eerste half jaar:
– openingswandeling met 24 deelnemers positief. Herhalen.
– fietstocht: 17 deelnemers niet langer dan 35 km. Herhalen.
– NW gemiddeld 18-24 deelnemers. Positief.
– concept notulen ledenvergaderingen accoord bij bestuur. Op ledenvergadering 13 mei 2018 vast laten stellen. 42 deelnemers.
– Pannenkoekwandeling 49 deelnemers. Herhalen. Route al in augustus uitzetten.
– Reanimatie cursus 11 deelnemers. Continueren en nieuwe deelnemers uitnodigen.
– Kribkeswandeling 38 deelnemers met aansluitend diner. Continueren.
– Nieuwjaarswandeling 35 deelnemers. Continueren.
– Skireis Bregenz 40 deelnemers. Financiële verantwoording in bestuur afgelegd over deze reis. Positief ondanks 2 niet-ski-dagen. Leuke alternatieven aangeboden.
– Carnavalsreis naar Söll met de Laat: 8 deelnemers
– Italiëreis aanmeldingen lopen gestaag. Alternatieve activiteiten worden nader onderzocht bij niet-ski-dagen.
Overleg met Decathlon gepland n.a.v. hun verzoek.
Volgende bestuursvergadering zat 3 maart 2018 om 09.00 uur.
De notulen zijn op 3 februari 2018 door het bestuur vastgesteld.

donderdag 16 november 2017
Vier dagen na de ALV in Gulpen heeft het bestuur zich al teruggetrokken om de ‘opdrachten’ uit de vergadering te evalueren en een planning te maken.
De conceptnotulen van de ALV van 8 okt en 12 nov 2017 werden door het bestuur geaccordeerd om op de ALV van 13 mei 2018 vastgesteld te worden.
De penningmeester gaat naar de ALV van de NSkiV op zaterdag 18 november in Nieuwegein en legt daar o.a. de problematiek van ‘leden aanmelding’ clubleden voor.
Bestuur heeft ideeën over het 25 jarig jubileum skireis Bregenzerwald in 2020.
Bestuur ziet noodzaak in van het aanstellen van een jubileumcommissie voor de jubilea Bregenzerwald en 25 jarig jubileum in 2021 van de Ski Vereniging Limburg. Ideeën uit het bestuur zullen aan deze commissie worden aangedragen om uit te werken. Er zal een oproep worden gedaan voor kandidaten in deze commissie.
Het bestuur zal het uiteindelijk beschikbare budget voor de jubilea vaststellen.
Er volgen diverse voorstellen in het bestuur naar aanleiding van het voorstel uit de ALV om de vergoeding van bestuursleden vast te leggen. In de ALV van 13 mei 2018 zal een onderbouwd voorstel van het bestuur ter vergadering worden aangeboden ter goedkeuring.
De secretaris geeft aan dat hij de website op verschillende onderdelen gaat aanpassen en dit aan de leden separaat zal mededelen als het klaar is.
Alle activiteiten welke nu nog op het programma staan, wordt de status besproken en openstaande punten opgelost. Kribkeswandeling en Nieuwjaarswandeling moeten de puntjes nog op de i gezet. De reis naar Bregenzerwald wordt punt voor punt met het bestuur afgehandeld en Henk Pook zal zoals voorgaande jaren als reisleider ter plekke optreden. Bij deze reis gaan weer enkele jubilarissen mee, die in het zonnetje  worden gezet.
De reis naar de Wilder Kaiser wordt georganiseerd door de Laat reizen zoals voorgaande jaren. Secretaris heeft informatie op de website geplaatst.
De skireis naar Skirama in Italië is grotendeels qua bus en hotel geregeld. Diverse aanmeldingen zijn al binnen. Jan Boesveld zal weer als reisleider in Italië optreden. Op de website volgt meer informatie.
De eindwandeling op zondag 8 april 2018 wordt weer door Theo Hendriks en Jos Leufkens georganiseerd. Informatie volgt via de website.
Op zondag 13 mei 2018 zal de ALV over het jaar 2017-2018 plaatsvinden. Na afloop uiteraard weer een leuke activiteit. Nadere informatie via de website.

 

28 maart 2017
Het bestuur heeft het seizoen 2016-2017 geëvalueerd.
Reacties van de leden over de aangeboden activiteiten van Ski Vereniging Limburg hebben het bestuur vertrouwen gegeven om met deze activiteiten door te gaan. Met name zijn de skireizen in deze vergadering eruit gelicht om dit soepeler maar vooral duidelijker onder het bestuur te verdelen. Een goede taakverdeling bij de reizen waarbij geen zaken dubbel gedaan worden, is zeer essentieel bij deze omvangrijke projecten. Zeker indien er nog dagelijkse beroepsmatige werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
De data voor de activiteiten in het nieuwe seizoen 2017-2018 zijn vastgelegd en zullen uiterlijk begin juli via de website bekend gemaakt worden.
In de Ledenvergadering van 8 oktober 2018 zal de voorzitter nog een aantal zaken toelichten.

10 november 2016
Het bestuur heeft een overleg met de bestuurders van Ski Vereniging Zuid Oost Brabant en Ski Vereniging Brabant Noord Oost gehad in Snowcenter Kempervennen bij Valkenswaard. Het was een prettige en ontspannen kennismaking met 10 personen. Enkele agendapunten: ons gezamenlijk beleid ten aanzien van de NSkiV, met hoeveel stemmen de verenigingen zijn vertegenwoordigd op de ALV van de NSkiV, de zin van het bezoeken van de ALV van de NSkiV (elkaar machtigen voor de vergadering!), wat willen we gezamenlijk bereiken met de doelstelling van iedere vereniging in het achterhoofd, uitoefenen van gezamenlijke activiteiten, elkaars activiteiten delen en versterken op de verschillende websites, het moeilijk kunnen vinden van gegevens van ski verenigingen op de website van de NSkiV,  vergrijzing bij alle drie de verenigingen.

Eindconclusie overleg Ski Limburg met Ski Verenigingen Brabant:
– samenwerking gewenst voor de toekomst van de verenigingen,
– alle leden van de drie verenigingen kunnen (gratis) gebruik maken van elkaars activiteiten. Indien er kosten zijn verbonden (bv. een reis) dan betalen alle leden het gelijke bedrag.
– informatie over beide verenigingen via Skivereniging Zuid Oost Brabant.nl en Skivereniging Noord Oost Brabant.nl

22 oktober 2016
Het bestuur van de Ski Vereniging is dit jaar voor de 4e keer bij elkaar gekomen en heeft op 22 oktober 2016 vergaderd over de Nieuwsbrieven, Pannenkoekwandeling, Kribkeswandeling, Nieuwjaarswandeling, skireis Bregenzerwald, beperkte kamers tijdens skireis met carnaval, skireis Italië.

Mocht u nieuwe of leuke ideeën hebben laat het ons per omgaande weten. De vereniging is voor en door onze leden uiteindelijk in het leven geroepen. Ook de bereikbaarheid van de jeugd wordt meer onder de aandacht gebracht. Hiervoor was ook subsidie aangevraagd bij de NSkiV, maar is helaas afgewezen.

Het bestuur communiceert het GRATIS lidmaatschap van onze vereniging indien men ook lid is van de Nederlandse Ski Vereniging. We willen graag aan nieuwe clubleden zien te komen. U kunt daar een handje bij helpen indien u iemand kent in uw kennissenkring of familiekring, en weet dat deze persoon lid is van de Nederlandse Ski Vereniging. Meldt dit bij het secretariaat: secretaris@skilimburg.com of skilimburg.nl/aanmeldformulier

NIEUW BANKNUMMER

Per 16 oktober 2015 heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe bank. De kosten van de vorige bank zijn niet in overeenstemming met het gebruik door de Ski Vereniging.
Derhalve is gekozen voor de RegioBank, waar de kosten beduidend lager liggen voor onze vereniging. Het banknummer ten name van SKI VERENIGING LIMBURG ZUID is
NL23 RBRB 0919 8631 32

 

WEB SITE JAARVERSLAG

Afgelopen jaar heeft het bestuur getracht zoveel mogelijk informatie via de web site aan haar leden te sturen. Extra informatie hebben we nog niet via de mail adressen van onze leden kunnen verstrekken omdat nog niet alle (juiste) e-mail adressen bij ons bekend zijn.
Via onze web site provider kregen we onderstaande link met informatie hoe onze website afgelopen jaar heeft gefunctioneerd. Dit willen we graag met u delen omdat u als lid daarvan een belangrijke onderdeel uitmaakt.
In december 2014 is een eerste contact gelegd met één van onze leden om ook onze info via Facebook en Twitter met u te kunnen delen. Sinds het eerste kwartaal van 2015 is dit in de lucht. https://skilimburg.com/2014/annual-report/