Laatste Nieuws

  1. Coronavirus
  2. Snowmagazine op TV
  3. Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON
  4. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  5. European Health Insurance Card
  6. Bestuursvergaderingen laatste 2 seizoenen
  7. Nieuw banknummer Ski Limburg

1. Coronavirus

Kijk ook bij de diverse activiteiten en reizen welke corona maatregelen het bestuur (en de overheid) heeft genomen of gaat nemen.

Lockdown in Nederland per 12 december 2020
Voor minimaal 5 weken tot en hierna zeker tot 9 februari 2021 heeft de overheid Nederland in Lockdown geplaatst. Op 12 januari 2021 heeft onze premier wederom een persconferentie gehouden met nog strengere maatregelen. Mogelijk volgt er ook nog een avondklok en alle scholen blijven minimaal dicht tot 9 februari 2021.
Houd u aan de maatregelen zodat we z.s.m. van de Coronapandemie afzijn. Begin 2021 starten we ook nog met vaccineren tegen corona. 

Coronaprotocol NSkiV  en Ski Limburg Versie: 14 oktober 2020

Wintersportvrienden,
Na de persconferentie van gisteren komen er enkele vragen binnen van aangesloten organisaties m.b.t. de interpretatie van een aantal verscherpte maatregelen.
Graag verwijs ik naar ons coronaprotocol, waar wij alle informatie zoveel mogelijk actualiseren en verzamelen: wintersport.nl/vereniging/coronaprotocol
Onderdeel hiervan is ook de link die verwijst naar de website van de Rijksoverheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 
Ik raad jullie van harte aan de veelgestelde vragen door te nemen, hier worden veel voorbeelden doorgenomen die e.e.a. verduidelijken.

Corona maatregelen overheid d.d. 13 oktober 2020

Met ingang van 14 oktober 2020 zijn alle Nordic Walking bijeenkomsten op de zondag morgen t.m. minimaal 8 november 2020 geannuleerd.
De pannenkoekwandeling op zondag 15 november gaat voorlopig nog door.

Coronaprotocol NSkiV  en Ski Limburg Versie: 19 augustus 2020

Het NOC*NSF heeft in samenwerking met verschillende sportbonden het nationaal sportprotocol opgesteld.
Sportprotocol: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Er is een handreiking crowdmanagement opgesteld voor de spelregels, belangrijkste maatregelingen en tips.
Handreiking:
https://nocnsf.nl/media/3200/handreiking-crowdmanagement-coronavirus-en-sport-v2.pdf
Als vrijwilliger/medewerker/organisator/lid van de NSkiV/ Ski Limburg verwachten we dat je op de hoogte bent van:
● de meest recente versie van het algemene sportprotocol;
● de meest recente versie van de handreiking crowdmanagement;
● het opgestelde protocol vanuit de organisatie / locatie.

Algemeen
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
– Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten, zie hieronder);
– Vermijd drukte;
– Beperk het aantal bezoekers/publiek;
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie;
– Schudt geen handen;
– De organisatie kan je op bepaalde momenten op locatie vragen een mondkapje te dragen, volg dit advies op.

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS CONSTANT IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE MAANDEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN ADVIES RIVM & NOC*NSF EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

15 juli 2020
Het Coronavirus heeft ons allemaal behoorlijk in haar macht. Ook Ski Limburg zal de adviezen van het RIVM en de minister-president goed volgen en naleven. Wij hopen binnen de veiligheidsmarges de activieiten dit seizoen 2019-2020 uit te kunnen voeren.
Onderstaand schrijven hebben we alle leden waarvan het mailadres bekend is, laten toekomen.

Beste wintersportvrienden,

Corona!                                                                                     15 april 2020

Sinds kort een beladen woord dat angst aanjaagt en de hele wereld binnenshuis houdt!
Wij hebben het van kort meegemaakt doordat we de reis van maart 2020 naar Italië hebben geannuleerd en ook nog eens de vervangende reis naar Mellau geen doorgang vond.

Inmiddels kunnen we constateren dat de wereld om ons heen in korte tijd drastisch veranderd. We kunnen op dit moment ons leven niet meer invullen zoals we dat altijd gewend waren, onze vrijheid is beperkt en dat door een onzichtbare vijand. Dit toont toch weer eens aan dat vrijheid een verdomd groot goed is wat we hebben verworven.

Er zijn van overheidswege maatregelen afgekondigd die enerzijds bezoeken aan familie en vrienden beperken en anderzijds ook hun consequenties hebben voor het buitenshuis sporten en recreëren.

Ski Limburg wordt nu ook geconfronteerd met deze situatie en wij moeten ons bezinnen hoe hiermee in alle realiteit om te gaan. We hebben de zondagse nordic walking trainingen al moeten stopzetten, de geplande schoonmaakactie vindt geen doorgang, geplande vergaderingen moeten worden verplaatst.
Waarschijnlijk zal de jubileum openingswandeling met de onthulling van de ‘adoptiebanken’ door Ski Limburg op zondag 17 mei en de jaarvergadering, die gepland staat voor 7 juni, eveneens geen doorgang vinden. We hadden ons de start van ons 25-jarig jubileum anders voorgesteld!

Laten we met zijn allen hopen dat deze uitzonderlijke situatie niet al te lang gaat duren, zodat we later in het jaar kunnen bezien wat de consequenties zijn voor het bij Ski Limburg te hanteren tijdspad betreffende de uitvoeringen en activiteiten in het kader van ons jubileum.

Het leven gaat beslist weer normaliseren, laten we dat vertrouwen houden en deze situatie zien als een gelegenheid voor alles en iedereen om te bezinnen. Voor degenen die gelovig zijn, is dit een Vastentijd in het kwadraat.

Zorg goed voor elkaar in jullie naaste omgeving en laten we met elkaar verbonden blijven. Natuurlijk staan we klaar voor iedereen. Heeft iemand behoefte aan hulp, een gesprek, een advies of wat dan ook, neem dan gerust contact met ons op per email of telefoon.

Met vele skigroetjes,

jullie bestuur van Ski Limburg

Coronavirus voorkomen: verhoog je weerstand!
13 maart 2020

Wat kun je doen om je weerstand te verhogen?
Zorg ervoor dat je immuunreactie effectief is. Met een gezonde leefstijl, aangevuld met enkele stoffen uit de natuur die ons immuunsysteem een duwtje in de juiste richting geven, is ons lichaam beter bestand tegen virusinfecties, zoals het Coronavirus. 

Tot slot
Het Coronavirus houdt ons flink bezig. Je kunt zelf maatregelen nemen om je lichaam beter te beschermen tegen een besmetting en te herstellen als je onverhoopt toch besmet raakt. Ga ermee aan de slag, dan helpt dat ook om verdere verspreiding in te dammen.

 

2. Snowmagazine op TV

Vanaf 1 november 2020 vinden weer uitzendingen plaats van Snowmagazine.
Om langzaam in de ‘wintersport sfeer’ te komen, geeft dit programma vaak hele leuke beelden weer. Kijk iedere zondag vanaf 17.00 uur op RTL 4.

 

3. Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON

Afbeeldingsresultaat voor supporter van SChoon

Onze 3e schoonmaakactie in ons jubileumseizoen 2020-2021 was gepland op onze laatste NW bijeenkomst op zondag 28 maart 2021. Deze datum is in overleg met de gemeente Valkenburg  geannuleerd in onze bestuursvergadering van 16 januari 2021, omdat er geen groepsactiviteiten nog mogen plaatsvinden.
Meerdere personen en groepjes hebben in de maand maart toch meegedaan aan de Schoonmaakactie op persoonlijke titel. Hieronder een impressie van enkele deelnemers jong en oud.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Zondagmorgen 29 maart 2020 was onze planning om voor de 2e keer aan de LANDELIJKE SCHOONMAAK ACTIE mee te doen. Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. We hebben dit nu op zondag 11 oktober 2020 uitgevoerd. Meer dan 25 vrijwilligers hebben ons geholpen om het bos in ons Nordic Walking gebied, weer schoon te maken. Direct na afloop werd de 2e jubileum quiz georganiseerd door de jubileumcommissie, gehouden. Uiteraard werd ook weer van een lekkere kop soep met een broodje, genoten. Schoonmaakmateriaal werd door de gemeente Valkenburg aan de Geul ter beschikking gesteld. Hieronder volgt een impressie van deze milieuactie van Ski Limburg. 

Deze diashow vereist JavaScript.

Op zondagmorgen 31 maart 2019 werd het NW seizoen afgesloten met een grote schoonmaakactie in de bossen en wandelpaden in en om Schin op Geul. Met behulp van  een aantal plattegronden werden de schoonmaak-groepjes ingedeeld.
Wethouder Remy Meijers kwam met zijn vrouw de aftrap verrrichten om 10.00 uur bij het Party en Bowlingcentrum, Walem 7 in Schin op Geul. Meer dan 30 deelnemers leden en niet leden van Ski Limburg, hadden zich aangemeld.
Tijdens de opening werd een kop koffie/thee en een stukje vlaai aangeboden door de eigenaar van het Party en Bowlingcentrum in verband met zijn verjaardag. Aansluitend gingen de diverse groepen op pad en kwamen met redelijk gevulde vuilniszakken terug. Onderweg werden ook vreemde voorwerpen gevonden zoals bijvoorbeeld een gebit!
Alle materialen zoals prikstokken, handschoenen, veiligheidsvesten en vuilniszakken waren door de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikbaar gesteld.
Rond 12.30 uur stond er een heerlijke kop soep en een broodje te wachten op de deelnemers aan deze 1e SCHOONMAAKactie van Ski Limburg. Gezien de blijde gezichten na afloop zal Ski Limburg deze actie jaarlijks herhalen in samenwerking met de gemeente Valkenburg.

Deze diashow vereist JavaScript.

Op vrijdag 22 februari 2019 heeft het bestuur overleg gevoerd met een Brechje Kolle van de gemeente Valkenburg aan de Geul met betrekking tot een schoonmaakactie van ‘ons’ Nordic Walking gebied tussen Schin op Geul, Gerendal en Valkenburg.
Landelijk wordt aan de schoonmaakactie aandacht gegeven voor de data 16 en 23 maart 2019. Door onze skireis heeft Ski Limburg voor een andere datum moeten kiezen.
De datum waar Ski Limburg voor heeft gekozen is zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur.

Ook zijn we in overleg met de gemeente Valkenburg om een zitbank te adopteren, welke op één van onze Nordic Walking routes ligt.

Meer informatie volgt via de groepsapp als je je hebt aangemeld.

4. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Afgelopen jaren heeft het bestuur de AVG voorwaarden steeds aangepast aan de laatste richtlijnen. Zo heeft ook de laatste bewerking plaatsgevonden  op 12 december 2020.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet in werking getreden. Dit heeft nog al wat voeten in de aarde gehad voor vele organisaties waaronder ook onze ski vereniging. In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg en de NSkiV hebben we een stappenplan voor verenigingen doorgewerkt. In dit stappenplan zijn allerlei gegevens gecontroleerd en bekeken hoe ‘veilig’ wij als vereniging omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit is een hels karwei geweest en wij houden u op de hoogte van aanpassingen via deze website.
Onder de tab “Leden” vindt u reeds de privacyverklaring van Ski Limburg.
De Ski Limburg heeft inmiddels ook de AVG verklaring mogen ontvangen. Deze verklaring is in augustus 2019 door het bestuur bijgesteld. Het bestuur heeft een contract gesloten vanaf september 2019 om regelmatig informatie te ontvangen met betrekking tot de AVG.
Het bestuur zal de voorwaarden 2 tot 3x per jaar controleren en vastleggen.

5. European Health Insurance Card (EHIC)

Onder de Algemene Reisvoorwaarden hebben we extra informatie geplaatst met betrekking tot de EHIC. Dit heeft te maken of u bij uw zorgverzekeraar verzekerd bent volgens de Europese richtlijnen indien u op vakantie bent.

6. BESTUURSVERGADERING

Zaterdag 16 januari 2021 
De eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar heeft plaatsgevonden in de zeer ruime vergaderruimte bij Henk Pook op kantoor in Heonsbroek. De behandelde agendapunten waren: binnengekomen en uitgaande poststukken, Ski Experience, mogelijke activiteiten in Snowworld voor Ski Limburg, annulering Skireis Italië en eventuele alternatieve reis, jubileum activiteiten verplaatsen naar het nieuwe seizoen, schoonmaakactie verplaatsing van 28 maart naar ? en website aanpassingen.

Zaterdag 28 november 2020 
Vandaag heeft het bestuur ten kantore van Henk Pook in Hoensbroek wederom haar bestuursvergadering gehouden met aansluitend een online ALV-vergadering met het bestuur van de Nederlandse Ski Vereniging.
In de bestuursvergadering zijn aan de orde geweest: in- en uitgaande post, de evaluaties betreffende de openingswandeling-start NW seizoen-fiettocht-Ski Experience-ALV-schoonmaakactie. Daarnaast zijn de navolgende besluiten genomen door de besmettingscijfers van Corona: annulering skireizen naar Mellau en Söll in Oostenrijk in januari en februari 2021, annulering Ski Experience 4 dec 2020, annulering grottenwandeling 19 december 2020, annulering Nieuwjaarswandeling. Wat betreft de reis naar Italië is nog geen besluit genomen kunnen worden. Het bestuur wil de komende periode de Corona perikelen afwachten. Ook wat betreft de jubileumactiviteiten in december en januari is het duidelijk dat deze mogelijk geannuleerd dan wel uitgesteld zullen worden. Ook de bestelling van de promo-kleding en foto albums  zal uitgesteld moeten worden. Omdat de reizen niet doorgaan zal het bestuur inventariseren of er de komende 2 maanden belangstelling is om in Snowworld van onze wintersport te genieten. Leden worden opgeroepen om dit bij de secretaris kenbaar te maken. 
Om 11.00 uur vond een online overleg plaats met het bestuur van de NSkiV. Dit ALV overleg duurde tot 13.00 uur met de verplichte agendapunten voor de ALV.

Maandag 31 augustus 2020
Naast diverse ingekomen en uitgaande stukken, het vaststellen van voorgaande notulen,  heeft het bestuur vergaderd over: Coronaprotocollen voor al onze activiteiten in ons komende jubileumjaar, de openingswandeling met onthulling van de geadopteerde banken, de start van het NW seizoen, de fietstocht in het Meinweggebied, de Ski Experience in combinatie met de ALV, de agenda voor de ALV,  de financiële jaarstukken en verslag en advies van de kascontrole commissie, het wederom door corona aangepast jaarprogramma, de promo activiteiten m.b.t. het jubileumjaar, het beschikbaar hebben van de promo kleding, het bestellen van het foto album, de opzet van de maandelijkse quiz door de jubileum cie, de reizen met de daarbij horende corona problematiek, schoonmaak actie datum. Deze vergadering met vele agendapunten duurde zelfs ruim 3 uur!

Vrijdag 24 juli 2020
Kennismaking bestuur met Isabell Reckermann van Snowworld. Punten ALV besproken incl accommodaties en plan met Ski Experience. Als Ski Experience op 27 sept niet doorgaat door gebrek aan deelnemers dan vindt de ALV om 11.00 uur plaats en aansluitend vrij skiën of wandeling. Om circa 16.00 uur dan tafel bbq / fondue in restaurant Snowworld. Coronaregels moeten worden toegepast. Ruime opstelling stoelen in vergaderruimte. I.p.v. wandelen mogelijkheid klimpark besproken.

Dinsdag 16 juni 2020
De notulen van de bestuursvergadering 26 feb 2020 werden vastgesteld. Het bestuur heeft gelukkig niet te lijden gehad van het Corona virus. Uitnodiging Marcel Brull + Ramona is uitgesteld bij Party- en Bowlingcentrum. Ski Limburg geeft bijdrage aan gastheren van het NW. Het bestuur heeft Coronamail/brief en Greetz kaart naar alle leden gestuurd wat zeer goed ontvangen is in de corona tijd. Een drietal (zieke)  leden hebben bloemetje van bestuur ontvangen. André Vrijhoeven heeft van veel leden een verjaardagskaartje ontvangen en wordt nog steeds begeleid na zijn hersenbloeding. Nieuw activiteiten programma besproken en vastgelegd voor 2020-2021. ALV op 7 juni en diverse andere geplande activiteiten niet doorgegaan i.v.m. corona. Rugzakje met buff en jaarprogramma goed ontvangen bij leden.
Secretaris alsnog een (aangepast) subsidieverzoek ingediend bij NSkiV voor Ski Experience. Zekerheid ALV 23 aug 2020 is er niet. Concept agenda voor ALV besproken. Ledenlijst aangepast omdat enkele leden door NSkiV verzekering niet goed behandeld waren. Voorzitter maakt concept stuk voor Ski Magazine ihkv 25 jarig jubileum. Vanaf 1 september kan men inschrijven voor de reizen. Overleg met afvaardiging jubileumcommissie op 23 juni 2020. Bijdrage leden foto-album vastgesteld, promofilm ook via USB sticks met SL erop beschikbaar stellen aan leden ALV, quiz vragen wordt besproken tussen Marcel en Gerard, beide heren zoeken ook (gratis) prijsjes erbij evenals voor de feestavond 17 april 2021, NSkiV heeft definitieve jaarlijkse bijdrage vastgesteld voor SL

Woensdag 15 april 2020
Geannuleerd wegens Corona pandemie

Woensdag 26 februari 2020

Op deze vergadering werden de notulen van 28 jan 2020 vastgesteld. Tevens kwam aan de orde de evaluatie van de skireizen van Mellau en Söll inclusief de afrekening. Een tweetal nieuwe leden mocht Ski Limburg toevoegen aan haar ledenlijst. De skireis naar Italië zou wel eens op losse schroeven kunnen komen ivm het Coronavirus. Er is al €6000,– aanbetaald!
De aanvraag subsidie bij de NSkiV gaat voor dit jaar niet door omdat er geen actviteiten zijn die hieronder mogelijk vallen. De offerte van Snowworld ivm de ALV op 7 juni wordt besproken en een nieuw verzoek ingediend met aanpassingen. De Ardennenwandeling is door Jos uitgezet in Moresnet en vindt plaats op 5 april. Op 14 april vindt overleg plaats tussen bestuur en jubileumcommissie over het totale programma in het jubileum jaar.
Op 15 april vindt de volgende bestuursvergadering plaats bij Marcel.

Dinsdag 28 januari 2020

Op dit spoedoverleg bij kaarslicht, omdat stroom in Sweikhuizen was uitgevallen, kwamen aan de orde de negatieve afrekening van de reis naar Mellau, de reis naar Söll met 34 deelnemers waarbij Oda door een blessure niet meekan, de Italiëreis met een verplaatsing van ons hotel naar Dimaro. Diverse personen die een 1-persoonskamer wensten werden tijdens de vergadering persoonlijk gebeld. Gevolg van verhuizing waren duurdere kamers. Ook de voorbereiding voor de schoonmaak actie op 29 maart kwam aan de orde. Gemeente levert weer de schoonmaakmaterialen en na afloop een kopje soep met broodje. De openingswandeling wordt op 17 mei 2020 vastgelegd met de onthulling van de geadopteerde banken. Op 7 juni 2020 wordt de ALV van Ski Limburg vastgelegd bij Snowworld met enkele extra activiteiten i.h.k.v. ons jubileum.

Zondag 8 december 2019

Het bestuur had na een aantal onderlinge mails en app’s, de behoefte om direct na het NW een vergadering in te lassen. Besproken werd de groepindeling en de routes van de Kerst-Amusewandeling op 27 december 2019. De Nieuwjaarswandeling bij het Hijgend Hert op 5 januari 2020, de stand van zaken en nog te regelen onderdelen van de 3 ski reizen, de aanpassing van facebook waardoor we ongeveer 475 likes hebben, de vervanging van de rugtasjes met nieuwe bedrukking incl. 25 jaar, contact leggen met Ski Team Limburg, de aangepaste promo film voor 25 jaar Ski Limburg.

Zaterdag 23 november 2019

Op deze zaterdag toog het bestuur naar Utrecht om de Algemene Vergadering bij te wonen van de NSkiV. Buiten de normale zakelijke agenda, had het bestuur ook nog enkele vragen voor de NSkiV, met name in het kader van het 25 jarig jubileum. Besproken zijn een extra vermelding in het Snowmagazine, extra reclame voor onze skireizen, een subsidiëring voor onze jubileum activiteiten, een attentie voor onze leden in het kader van ons jubileumjaar.
Daarnaast heeft de NSkiV aangegeven om per 1 januari 2020 met een nieuw programma te gaan werken voor het ledenbestand. Hierdoor is ook voor het bestuur van Ski Limburg direct vast te stellen wat de jaarlijkse subsidie voor Ski Limburg is.

Bestuursvergaderingen:
de beknopte notulen van onderstaande data zijn in te zien bij de secretaris.
Donderdag 26 september 2019
Zaterdag 22 juni 2019
Zaterdag 18 mei 2019
Zaterdag 9 maart 2019
Zondag 27 januari 2019
Zaterdag 8 december 2018
Donderdag 25 oktober 2018 overleg belastingdienst
Zaterdag 13 oktober 2018
Zaterdag 30 juni 2018
Zaterdag 26 mei 2018
zaterdag 28 april 2018
zaterdag 3 maart 2018
zaterdag 27 januari 2018
donderdag 16 november 2017

11. NIEUW BANKNUMMER

Per 16 oktober 2015 heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe bank. De kosten van de vorige bank zijn niet in overeenstemming met het gebruik door de Ski Vereniging.
Derhalve is gekozen voor de RegioBank, waar de kosten beduidend lager liggen voor onze vereniging. Het banknummer ten name van SKI LIMBURG  is
NL23 RBRB 0919 8631 32