Laatste Nieuws

 1. Coronavirus
 2. Snowmagazine op TV
 3. Prijsvraag adoptiebanken Ski Limburg afgesloten
 4. Voorzitter Henk Pook geridderd
 5. Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON
 6. Aanvraag Subsidie NSkiV 
 7. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 8. European Health Insurance Card
 9. Log in op Wintersportklaar van de NSkiV 
 10. Bestuursvergaderingen laatste 2 seizoenen
 11. Nieuw banknummer Ski Limburg

Coronavirus

Coronaprotocol NSkiV  en Ski Limburg Versie: 14 oktober 2020

Wintersportvrienden,
Na de persconferentie van gisteren komen er enkele vragen binnen van aangesloten organisaties m.b.t. de interpretatie van een aantal verscherpte maatregelen.
Graag verwijs ik naar ons coronaprotocol, waar wij alle informatie zoveel mogelijk actualiseren en verzamelen: wintersport.nl/vereniging/coronaprotocol
Onderdeel hiervan is ook de link die verwijst naar de website van de Rijksoverheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 
Ik raad jullie van harte aan de veelgestelde vragen door te nemen, hier worden veel voorbeelden doorgenomen die e.e.a. verduidelijken.

Corona maatregelen overheid d.d. 13 oktober 2020

De overheid heeft m.i.v. 14 oktober 2020 om 22.00 uur nieuwe aangepaste maatregelen getroffen. De oplaaiende besmettingen hebben hiertoe geleid. Het bestuur van Ski Limburg deelt derhalve alle leden mede dat met ingang van 14 oktober 2020 alle Nordic Walking bijeenkomsten op de zondag morgen voorlopig de komende 4 weken, dus t.m. 8 november 2020, zijn geannuleerd. De pannenkoekwandeling op zondag 15 november gaat voorlopig nog door.

Coronaprotocol NSkiV  en Ski Limburg Versie: 19 augustus 2020

Het NOC*NSF heeft in samenwerking met verschillende sportbonden het nationaal sportprotocol opgesteld. Dit algemene sportprotocol is opgesteld om het sporten binnen de aangepaste maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM in een veilige vorm te faciliteren.

Ga naar de website van het NOC*NSF voor de algemene maatregelen.
Sportprotocol: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Om organisaties te ondersteunen is een handreiking crowdmanagement opgesteld voor de spelregels, belangrijkste maatregelingen en tips.
Handreiking:
https://nocnsf.nl/media/3200/handreiking-crowdmanagement-coronavirus-en-sport-v2.pdf
Als vrijwilliger/medewerker/organisator/lid van de NSkiV/ Ski Limburg verwachten we dat je op de hoogte bent van:
● de meest recente versie van het algemene sportprotocol;
● de meest recente versie van de handreiking crowdmanagement;
● het opgestelde protocol vanuit de organisatie / locatie.

Algemeen
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
– Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten, zie hieronder);
– Vermijd drukte;
– Beperk het aantal bezoekers/publiek;
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie;
– Schudt geen handen;
– De organisatie kan je op bepaalde momenten op locatie vragen een mondkapje te dragen, volg dit advies op.

1,5 meter voor sporters
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Let op, wintersporten vallen hierbij niet onder contactsporten.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand van elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en de horecagelegenheid.

1,5 meter voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
– Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar oud;
– Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Denk hierbij ook aan ondersteuning bij een blessure.

Wintersport is geen contactsport
De 1,5 meter afstand moet het resultaat van een training/les/wedstrijd niet belemmeren. Het advies is om een weloverwogen keuze te maken wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Over de keuze moet vooraf gecommuniceerd worden met de sporter en er moet uitdrukkelijk om toestemming gevraagd worden.

Tips:
– Mochten de veiligheids- en hygiëneregels worden overtreden dan verwachten we dat er een adviserende rol aangenomen wordt naar de betrokkenen en/of de organisatie;
– Bij evenementen waar (veel) deelnemers bij betrokken zijn is het raadzaam iemand aan te stellen als ‘contactpersoon corona’. Hij/zij is actief als contactpersoon en controleert of de regels worden nageleefd. Bij een onveilige situatie kunnen er geen disciplinaire maatregelen genomen worden, het evenement kan wel stopgezet worden;
– Houd in je tijdsschema rekening met de handhaving van het protocol. Een apart ochtend- en middagprogramma kan hierin een uitkomst bieden voor de betrokkenen deelnemers en/of de organisatie;
– Optionele registratie van bezoekers: bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met het evenement of de opleiding;
– Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. Controleer ook of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
– Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters);
– Optioneel kan er 1 maand voorafgaand aan een evenement/opleiding een go/no-go moment worden ingelast.
– Maak gebruik van de beschikbare posters en informatieborden van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol/posters-informatieborden

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS CONSTANT IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE MAANDEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN ADVIES RIVM & NOC*NSF EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

15 juli 2020
Het Coronavirus heeft ons allemaal behoorlijk in haar macht. Ook Ski Limburg zal de adviezen van het RIVM en de minister-president goed volgen en naleven. Wij hopen binnen de veiligheidsmarges de activieiten dit seizoen 2019-2020 uit te kunnen voeren.
Onderstaand schrijven hebben we alle leden waarvan het mailadres bekend is, laten toekomen.

Beste wintersportvrienden,

Corona!                                                                                     15 april 2020

Sinds kort een beladen woord dat angst aanjaagt en de hele wereld binnenshuis houdt!
Wij hebben het van kort meegemaakt doordat we de reis naar Italië hebben geannuleerd en ook nog eens de vervangende reis naar Mellau geen doorgang vond.

Inmiddels kunnen we constateren dat de wereld om ons heen in korte tijd drastisch veranderd. We kunnen op dit moment ons leven niet meer invullen zoals we dat altijd gewend waren, onze vrijheid is beperkt en dat door een onzichtbare vijand. Dit toont toch weer eens aan dat vrijheid een verdomd groot goed is wat we hebben verworven.

Er zijn van overheidswege maatregelen afgekondigd die enerzijds bezoeken aan familie en vrienden beperken en anderzijds ook hun consequenties hebben voor het buitenshuis sporten en recreëren.

Ski Limburg wordt nu ook geconfronteerd met deze situatie en wij moeten ons bezinnen hoe hiermee in alle realiteit om te gaan. We hebben de zondagse nordic walking trainingen al moeten stopzetten, de geplande schoonmaakactie vindt geen doorgang, geplande vergaderingen moeten worden verplaatst.
Waarschijnlijk zal de jubileum openingswandeling met de onthulling van de ‘adoptiebanken’ door Ski Limburg op zondag 17 mei en de jaarvergadering, die gepland staat voor 7 juni, eveneens geen doorgang vinden. We hadden ons de start van ons 25-jarig jubileum anders voorgesteld!

Laten we met zijn allen hopen dat deze uitzonderlijke situatie niet al te lang gaat duren, zodat we later in het jaar kunnen bezien wat de consequenties zijn voor het bij Ski Limburg te hanteren tijdspad betreffende de uitvoeringen en activiteiten in het kader van ons jubileum.

Het leven gaat beslist weer normaliseren, laten we dat vertrouwen houden en deze situatie zien als een gelegenheid voor alles en iedereen om te bezinnen. Voor degenen die gelovig zijn, is dit een Vastentijd in het kwadraat.

Zorg goed voor elkaar in jullie naaste omgeving en laten we met elkaar verbonden blijven. Natuurlijk staan we klaar voor iedereen. Heeft iemand behoefte aan hulp, een gesprek, een advies of wat dan ook, neem dan gerust contact met ons op per email of telefoon.

Met vele skigroetjes,

jullie bestuur van Ski Limburg

Coronavirus voorkomen: verhoog je weerstand!
13 maart 2020

Wat kun je doen om je weerstand te verhogen?
Zorg ervoor dat je immuunreactie effectief is. Met een gezonde leefstijl, aangevuld met enkele stoffen uit de natuur die ons immuunsysteem een duwtje in de juiste richting geven, is ons lichaam beter bestand tegen virusinfecties, zoals het Coronavirus. Wat kun je inzetten?

Vitaminen, mineralen en vetzuren voor een optimale immuunreactie
De inname van voldoende vitamine C is erg belangrijk. Een vitamine C-tekort kan leiden tot een inadequaat functionerend immuunsysteem. Ook zink is van groot belang in het reguleren van de immuunreactie. Daarnaast zijn voldoende vitamine D en de Omega-3 vetzuren EPA en DHA noodzakelijk voor op tijd uitzetten van de immuunreactie zodat deze geen onnodige schade aanricht.

Voldoende inname van vette vis, schaal- en schelpdieren of algen en eventuele aanvulling met suppletie is aan te raden. Vitamine D maken we aan onder invloed van de blootstelling aan zonlicht op onze huid. In deze tijd van het jaar is het in Europa onmogelijk om voldoende vitamine D via deze weg aan te maken. Suppletie van vitamine D is dus sterk aanbevolen.

Optimale werking van cortisol
Ook cortisol speelt een belangrijke rol in de immuunreactie en zorgt samen met vitamine D en de Omega-3 vetzuren EPA en DHA voor het op tijd beëindigen van de ontstekingsreactie. De lichaamseigen cortisolproductie en de gevoeligheid voor cortisol, en dus ook de werkzaamheid ervan, kunnen worden verbeterd via enkele eenvoudige leefstijltips:

 • Zorg voor voldoende stress reducerende activiteiten zoals sporten (bv. Nordic Walken en wandelen met Ski Limburg), sauna, massage, meditatie en ademhalingsoefeningen die ontspanning brengen;
 • Neem regelmatig een koude douche of ga in open water zwemmen. Een intense koudeprikkel zorgt voor vergroting van cortisolgevoeligheid;
 • Eet gevarieerd en voldoende vezels om de darmflora te optimaliseren (of gebruik pre- en probiotica): een gezonde darmflora zorgt voor een betere werkzaamheid van cortisol.

Tot slot
Het Coronavirus houdt ons flink bezig. Je kunt zelf maatregelen nemen om je lichaam beter te beschermen tegen een besmetting en te herstellen als je onverhoopt toch besmet raakt. Ga ermee aan de slag, dan helpt dat ook om verdere verspreiding in te dammen.

Snowmagazine op TV

Vanaf 1 november 2020 vinden weer uitzendingen plaats van Snowmagazine.
Om langzaam in de ‘wintersport sfeer’ te komen, geeft dit programma vaak hele leuke beelden weer.

 

Prijsvraag adoptiebanken Ski Limburg afgesloten.

Op zondag 17 mei 2020 zou in het kader van ons 25 jarig jubileum de OPENINGSWANDELING van het seizoen plaatsvinden in Schin op Geul.
Het Coronavirus heeft roet in het eten gegooid. De geadopteerde banken met opschrift zijn op zondag 6 september 2020 tijdens de OPENINGSWANDELING in Schin Op Geul  onthuld onder het toeziend oog van Brechje Kolle van de gemeente Valkenburg aan de Geul.  De prijswinnaars Annemie Penders en Yvonne Pook zijn uiteraard ook bekend gemaakt bij de afsluiting van deze openingswandeling.

Op de Algemene Leden Vergadering van 2 juni 2019 heeft het bestuur een prijsvraag uitgeschreven voor alle leden. Ski Limburg heeft 2 banken in het Nordic Walking parcours van Ski Limburg in Schin op Geul – Valkenburg, geadopteerd. Middels deze adoptie wil Ski Limburg zich nog meer profileren en promotie maken, mede in het kader van het 25-jarig jubileum in het seizoen 2020-2021. De banken worden door de gemeente Valkenburg aan de Geul gratis ter beschikking gesteld.

Voorzitter Henk Pook geridderd

 

Op 26 april 2019 is de voorzitter van Ski Limburg door de burgemeester van Kerkrade, Jos Som, geridderd in de Orde van Oranje Nassau.
In het Continium in Kerkrade waren een 40 tal bestuursvrienden en bekenden uitgenodigd door Yvonne Pook. Henk was uitgenodigd voor een vergadering van de WMC, waarvoor hij al vele jaren de kaartverkoop en de financiën regelt. Na afloop van de vergadering werd hij verrast door de 40-tal vrienden en bestuursleden van WMC, Stichting Orgelkring Kerkrade waar Henk al jaren zijn bijdrage levert en natuurlijk het bestuur van Ski Limburg.
Hieronder vindt u een fotoreportage van Franco Wetzelaer, de buurman van Henk, die op de vrijdagavond bij restaurant Walther op de Markt in Kerkrade heeft gemaakt.
Ski Limburg was hier zeer goed vertegenwoordigd en dus was het gezellig.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON

Afbeeldingsresultaat voor supporter van SChoon

Zondagmorgen 29 maart 2020 was onze planning om voor de 2e keer aan de LANDELIJKE SCHOONMAAK ACTIE mee te doen. Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. We hebben dit nu op zondag 11 oktober 2020 uitgevoerd. Meer dan 25 vrijwilligers hebben ons geholpen om het bos in ons Nordic Walking gebied, weer schoon te maken. Direct na afloop werd de 2e jubileum quiz georganiseerd door de jubileumcommissie, gehouden. Uiteraard werd ook weer van een lekkere kop soep met een broodje, genoten. Schoonmaakmateriaal werd door de gemeente Valkenburg aan de Geul ter beschikking gesteld. Hieronder volgt een impressie van deze milieuactie van Ski Limburg. 

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Op zondagmorgen 31 maart 2019 werd het NW seizoen afgesloten met een grote schoonmaakactie in de bossen en wandelpaden in en om Schin op Geul. Met behulp van  een aantal plattegronden werden de schoonmaak-groepjes ingedeeld.
Wethouder Remy Meijers kwam met zijn vrouw de aftrap verrrichten om 10.00 uur bij het Party en Bowlingcentrum, Walem 7 in Schin op Geul. Meer dan 30 deelnemers leden en niet leden van Ski Limburg, hadden zich aangemeld.
Tijdens de opening werd een kop koffie/thee en een stukje vlaai aangeboden door de eigenaar van het Party en Bowlingcentrum in verband met zijn verjaardag. Aansluitend gingen de diverse groepen op pad en kwamen met redelijk gevulde vuilniszakken terug. Onderweg werden ook vreemde voorwerpen gevonden zoals bijvoorbeeld een gebit!
Alle materialen zoals prikstokken, handschoenen, veiligheidsvesten en vuilniszakken waren door de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikbaar gesteld.
Rond 12.30 uur stond er een heerlijke kop soep en een broodje te wachten op de deelnemers aan deze 1e SCHOONMAAKactie van Ski Limburg. Gezien de blijde gezichten na afloop zal Ski Limburg deze actie jaarlijks herhalen in samenwerking met de gemeente Valkenburg.

Deze diashow vereist JavaScript.

Op vrijdag 22 februari 2019 heeft het bestuur overleg gevoerd met een Brechje Kolle van de gemeente Valkenburg aan de Geul met betrekking tot een schoonmaakactie van ‘ons’ Nordic Walking gebied tussen Schin op Geul, Gerendal en Valkenburg.
Landelijk wordt aan de schoonmaakactie aandacht gegeven voor de data 16 en 23 maart 2019. Door onze skireis heeft Ski Limburg voor een andere datum moeten kiezen.
De datum waar Ski Limburg voor heeft gekozen is zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur.

Ook zijn we in overleg met de gemeente Valkenburg om een zitbank te adopteren, welke op één van onze Nordic Walking routes ligt.

Meer informatie volgt via de groepsapp als je je hebt aangemeld.

Aanvraag subsidie bij NSkiV 

Het bestuur heeft begin juli 2020 een afwijzing op haar onderstaande aanvraag ontvangen. De beoordelingscommissie vindt het in hun oogpunt een ‘uitje voor de leden’. Gezien de eerdere ervaringen zal het bestuur geen bezwaar aantekenen.

Het bestuur heeft op 29 maart 2020 een subsidie aanvraag bij de NSkiV ingediend. Nadat de secretaris vooroverleg had gepleegd met medewerkers van de NSkiV en een positieve reactie omtrent de aanvraag had gekregen, heeft het bestuur besloten een aanvraag in te dienen voor een ‘Ski Experience Day’. Een dag (van 9.00-17.00 uur) waarbij voor alle ski niveaus een bijscholing plaatsvindt bij Snowworld, waardoor je beter en veiliger kunt gaan skiën. Het is even afwachten of onze aanvraag wordt gehonoreerd. We houden u op de hoogte.

Het bestuur heeft wederom van de NSkiV voor het jaar 2020 een verzoek gekregen om subsidie aan te vragen. Het bestuur ziet op dit moment zelf geen mogelijkheden o.a. door de jubileum activiteiten. Mogelijk dat het bestuur bij de ALV van de NSkiV in april 2020 eventuele mogelijkheden laat uitzoeken.

Het bestuur heeft in april 2018 subsidie aangevraagd bij de NSkiV voor een “Vitaliseringsproject 55+” en een “EHBO/reanimatie” project.
Een bezwaar aantekenen is niet mogelijk. De NSkiV motiveert de afwijzing met het feit dat wij bij beide aanvragen niet aan hun richtlijnen voldoen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Afgelopen jaren heeft het bestuur de AVG voorwaarden steeds aangepast aan de laatste richtlijnen. Zo heeft ook de laatste bijwerking plaatsgevonden  op 28 augustus 2020.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet in werking getreden. Dit heeft nog al wat voeten in de aarde gehad voor vele organisaties waaronder ook onze ski vereniging. In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg en de NSkiV hebben we een stappenplan voor verenigingen doorgewerkt. In dit stappenplan zijn allerlei gegevens gecontroleerd en bekeken hoe ‘veilig’ wij als vereniging omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit is een hels karwei geweest en wij houden u op de hoogte van aanpassingen via deze website.
Onder de tab “Leden” vindt u reeds de privacyverklaring van Ski Limburg.
De Ski Limburg heeft inmiddels ook de AVG verklaring mogen ontvangen. Deze verklaring is in augustus 2019 door het bestuur bijgesteld. Het bestuur heeft een contract gesloten vanaf september 2019 om regelmatig informatie te ontvangen met betrekking tot de AVG.
Het bestuur zal de voorwaarden 2 tot 3x per jaar controleren en vastleggen.

European Health Insurance Card (EHIC)

Onder de Algemene Reisvoorwaarden hebben we extra informatie geplaatst met betrekking tot de EHIC. Dit heeft te maken of u bij uw zorgverzekeraar verzekerd bent volgens de Europese richtlijnen indien u op vakantie bent.

REANIMATIECURSUS SKI LIMBURG

Deze diashow vereist JavaScript.

BESTUURSVERGADERING

Maandag 31 augustus 2020
Naast diverse ingekomen en uitgaande stukken, het vaststellen van voorgaande notulen,  heeft het bestuur vergaderd over: Coronaprotocollen voor al onze activiteiten in ons komende jubileumjaar, de openingswandeling met onthulling van de geadopteerde banken, de start van het NW seizoen, de fietstocht in het Meinweggebied, de Ski Experience in combinatie met de ALV, de agenda voor de ALV,  de financiële jaarstukken en verslag en advies van de kascontrole commissie, het wederom door corona aangepast jaarprogramma, de promo activiteiten m.b.t. het jubileumjaar, het beschikbaar hebben van de promo kleding, het bestellen van het foto album, de opzet van de maandelijkse quiz door de jubileum cie, de reizen met de daarbij horende corona problematiek, schoonmaak actie datum. Deze vergadering met vele agendapunten duurde zelfs ruim 3 uur!

Vrijdag 24 juli 2020
Kennismaking bestuur met Isabell Reckermann van Snowworld. Punten ALV besproken incl accommodaties en plan met Ski Experience. Als Ski Experience op 27 sept niet doorgaat door gebrek aan deelnemers dan vindt de ALV om 11.00 uur plaats en aansluitend vrij skiën of wandeling. Om circa 16.00 uur dan tafel bbq / fondue in restaurant Snowworld. Coronaregels moeten worden toegepast. Ruime opstelling stoelen in vergaderruimte. I.p.v. wandelen mogelijkheid klimpark besproken.

Dinsdag 16 juni 2020
De notulen van de bestuursvergadering 26 feb 2020 werden vastgesteld. Het bestuur heeft gelukkig niet te lijden gehad van het Corona virus. Uitnodiging Marcel Brull + Ramona is uitgesteld bij Party- en Bowlingcentrum. Ski Limburg geeft bijdrage aan gastheren van het NW. Het bestuur heeft Coronamail/brief en Greetz kaart naar alle leden gestuurd wat zeer goed ontvangen is in de corona tijd. Een drietal (zieke)  leden hebben bloemetje van bestuur ontvangen. André Vrijhoeven heeft van veel leden een verjaardagskaartje ontvangen en wordt nog steeds begeleid na zijn hersenbloeding. Nieuw activiteiten programma besproken en vastgelegd voor 2020-2021. ALV op 7 juni en diverse andere geplande activiteiten niet doorgegaan i.v.m. corona. Rugzakje met buff en jaarprogramma goed ontvangen bij leden.
Secretaris alsnog een (aangepast) subsidieverzoek ingediend bij NSkiV voor Ski Experience. Zekerheid ALV 23 aug 2020 is er niet. Concept agenda voor ALV besproken. Ledenlijst aangepast omdat enkele leden door NSkiV verzekering niet goed behandeld waren. Voorzitter maakt concept stuk voor Ski Magazine ihkv 25 jarig jubileum. Vanaf 1 september kan men inschrijven voor de reizen. Overleg met afvaardiging jubileumcommissie op 23 juni 2020. Bijdrage leden foto-album vastgesteld, promofilm ook via USB sticks met SL erop beschikbaar stellen aan leden ALV, quiz vragen wordt besproken tussen Marcel en Gerard, beide heren zoeken ook (gratis) prijsjes erbij evenals voor de feestavond 17 april 2021, NSkiV heeft definitieve jaarlijkse bijdrage vastgesteld voor SL

Woensdag 15 april 2020
Geannuleerd wegens Corona pandemie

Woensdag 26 februari 2020

Op deze vergadering werden de notulen van 28 jan 2020 vastgesteld. Tevens kwam aan de orde de evaluatie van de skireizen van Mellau en Söll inclusief de afrekening. Een tweetal nieuwe leden mocht Ski Limburg toevoegen aan haar ledenlijst. De skireis naar Italië zou wel eens op losse schroeven kunnen komen ivm het Coronavirus. Er is al €6000,– aanbetaald!
De aanvraag subsidie bij de NSkiV gaat voor dit jaar niet door omdat er geen actviteiten zijn die hieronder mogelijk vallen. De offerte van Snowworld ivm de ALV op 7 juni wordt besproken en een nieuw verzoek ingediend met aanpassingen. De Ardennenwandeling is door Jos uitgezet in Moresnet en vindt plaats op 5 april. Op 14 april vindt overleg plaats tussen bestuur en jubileumcommissie over het totale programma in het jubileum jaar.
Op 15 april vindt de volgende bestuursvergadering plaats bij Marcel.

Dinsdag 28 januari 2020

Op dit spoedoverleg bij kaarslicht, omdat stroom in Sweikhuizen was uitgevallen, kwamen aan de orde de negatieve afrekening van de reis naar Mellau, de reis naar Söll met 34 deelnemers waarbij Oda door een blessure niet meekan, de Italiëreis met een verplaatsing van ons hotel naar Dimaro. Diverse personen die een 1-persoonskamer wensten werden tijdens de vergadering persoonlijk gebeld. Gevolg van verhuizing waren duurdere kamers. Ook de voorbereiding voor de schoonmaak actie op 29 maart kwam aan de orde. Gemeente levert weer de schoonmaakmaterialen en na afloop een kopje soep met broodje. De openingswandeling wordt op 17 mei 2020 vastgelegd met de onthulling van de geadopteerde banken. Op 7 juni 2020 wordt de ALV van Ski Limburg vastgelegd bij Snowworld met enkele extra activiteiten i.h.k.v. ons jubileum.

Zondag 8 december 2019

Het bestuur had na een aantal onderlinge mails en app’s, de behoefte om direct na het NW een vergadering in te lassen. Besproken werd de groepindeling en de routes van de Kerst-Amusewandeling op 27 december 2019. De Nieuwjaarswandeling bij het Hijgend Hert op 5 januari 2020, de stand van zaken en nog te regelen onderdelen van de 3 ski reizen, de aanpassing van facebook waardoor we ongeveer 475 likes hebben, de vervanging van de rugtasjes met nieuwe bedrukking incl. 25 jaar, contact leggen met Ski Team Limburg, de aangepaste promo film voor 25 jaar Ski Limburg.

Zaterdag 23 november 2019

Op deze zaterdag toog het bestuur naar Utrecht om de Algemene Vergadering bij te wonen van de NSkiV. Buiten de normale zakelijke agenda, had het bestuur ook nog enkele vragen voor de NSkiV, met name in het kader van het 25 jarig jubileum. Besproken zijn een extra vermelding in het Snowmagazine, extra reclame voor onze skireizen, een subsidiëring voor onze jubileum activiteiten, een attentie voor onze leden in het kader van ons jubileumjaar.
Daarnaast heeft de NSkiV aangegeven om per 1 januari 2020 met een nieuw programma te gaan werken voor het ledenbestand. Hierdoor is ook voor het bestuur van Ski Limburg direct vast te stellen wat de jaarlijkse subsidie voor Ski Limburg is.

Donderdag 26 september 2019

Op donderdag 26 september 2019 heeft het bestuur bij notariskantoor Fischer en van Thoor in Wittem de aangepaste statuten ondertekend. De nieuwe naam van onze ski vereniging is nu SKI LIMBURG. Ook zijn de gegevens bij de Kamer van Koophandel en de bank aangepast.
Aansluitend heeft het bestuur de concept promotie-film bekeken en hier en daar aangepast. De bedoeling is dat de film in het voorjaar 2020 geheel klaar is. De leden worden nog gevraagd of zij volgens de AVG problemen hebben als zij op de film staan.

Zaterdag 22 juni 2019

Op verzoek van de voorzitter van de jubileumcommissie Theo Hendriks is het bestuur  met Theo Hendriks bij elkaar geweest. De notulen van de vergadering van 18 mei 2019 werden vastgesteld en de navolgende punten zijn aan de orde geweest.
Er wordt een fotoboek gemaakt over 25 jaar Ski Limburg met behulp van (oud) leden. Er is voldoende foto materiaal beschikbaar. Theo heeft een opzet van het fotoboek gemaakt en het bestuur zal deze opzet volgen. Begin september is een nieuwe bijeenkomst.
De bijgewerkte ledenlijst door de NSkiV is binnengekomen en wordt besproken in het bestuur. Enkele namen in de lijst worden gecorrigeerd (aangevuld en afgemeld). Dit is de lijst waar het bestuur komend seizoen mee werkt.
Er zijn diverse offertes binnengekomen van notariskantoren. Marcel moet nog offerte binnenkrijgen en besluit valt binnen 1 week welk notariskantoor de nieuwe akte gaat maken.
Met betrekking tot de AVG dient jaarlijks een klein bijdrag overgemaakt te worden, waardoor we op de hoogte worden gehouden van noodzakelijke aanpassingen in onze privacy verklaring.
Marcel stuurt een herinnering m.b.t. de tijdige aanmelding voor de openingswandeling.
De resterende blauwe Ski Vereniging Limburg fleece vesten worden aangeboden aan de leden voor €25,–.  Leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris voor een fleece vest.
In het kader van het 25 jarig jubileum wordt door de jubileumcommissie iets anders gezocht.

Bestuursvergaderingen:
Zaterdag 18 mei 2019
Zaterdag 9 maart 2019
Zondag 27 januari 2019
Zaterdag 8 december 2018
Donderdag 25 oktober 2018 overleg belastingdienst
Zaterdag 13 oktober 2018
Zaterdag 30 juni 2018
Zaterdag 26 mei 2018
zaterdag 28 april 2018
zaterdag 3 maart 2018
zaterdag 27 januari 2018
donderdag 16 november 2017

NIEUW BANKNUMMER

Per 16 oktober 2015 heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe bank. De kosten van de vorige bank zijn niet in overeenstemming met het gebruik door de Ski Vereniging.
Derhalve is gekozen voor de RegioBank, waar de kosten beduidend lager liggen voor onze vereniging. Het banknummer ten name van SKI LIMBURG  is
NL23 RBRB 0919 8631 32

Corona maatregelen overheid d.d. 13 oktober 2020

De overheid heeft m.i.v. 14 oktober 2020 om 22.00 uur nieuwe aangepaste maatregelen getroffen. De oplaaiende besmettingen hebben hiertoe geleid. Het bestuur deelt derhalve alle leden mede dat met ingang van 14 oktober 2020 alle Nordic Walking bijeenkomsten op de zondag morgen voorlopig de komende 4 weken, dus t.m. 8 november 2020, zijn geannuleerd. De pannenkoekwandeling op zondag 15 november gaat voorlopig nog door.

Coronaprotocol NSkiV  en Ski Limburg Versie: 19 augustus 2020

Het NOC*NSF heeft in samenwerking met verschillende sportbonden het nationaal sportprotocol opgesteld. Dit algemene sportprotocol is opgesteld om het sporten binnen de aangepaste maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM in een veilige vorm te faciliteren.

Ga naar de website van het NOC*NSF voor de algemene maatregelen.
Sportprotocol: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Om organisaties te ondersteunen is een handreiking crowdmanagement opgesteld voor de spelregels, belangrijkste maatregelingen en tips.
Handreiking:
https://nocnsf.nl/media/3200/handreiking-crowdmanagement-coronavirus-en-sport-v2.pdf
Als vrijwilliger/medewerker/organisator/lid van de NSkiV/ Ski Limburg verwachten we dat je op de hoogte bent van:
● de meest recente versie van het algemene sportprotocol;
● de meest recente versie van de handreiking crowdmanagement;
● het opgestelde protocol vanuit de organisatie / locatie.

Algemeen
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
– Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten, zie hieronder);
– Vermijd drukte;
– Beperk het aantal bezoekers/publiek;
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie;
– Schudt geen handen;
– De organisatie kan je op bepaalde momenten op locatie vragen een mondkapje te dragen, volg dit advies op.

1,5 meter voor sporters
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Let op, wintersporten vallen hierbij niet onder contactsporten.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand van elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en de horecagelegenheid.

1,5 meter voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
– Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar oud;
– Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Denk hierbij ook aan ondersteuning bij een blessure.

Wintersport is geen contactsport
De 1,5 meter afstand moet het resultaat van een training/les/wedstrijd niet belemmeren. Het advies is om een weloverwogen keuze te maken wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Over de keuze moet vooraf gecommuniceerd worden met de sporter en er moet uitdrukkelijk om toestemming gevraagd worden.

Tips:
– Mochten de veiligheids- en hygiëneregels worden overtreden dan verwachten we dat er een adviserende rol aangenomen wordt naar de betrokkenen en/of de organisatie;
– Bij evenementen waar (veel) deelnemers bij betrokken zijn is het raadzaam iemand aan te stellen als ‘contactpersoon corona’. Hij/zij is actief als contactpersoon en controleert of de regels worden nageleefd. Bij een onveilige situatie kunnen er geen disciplinaire maatregelen genomen worden, het evenement kan wel stopgezet worden;
– Houd in je tijdsschema rekening met de handhaving van het protocol. Een apart ochtend- en middagprogramma kan hierin een uitkomst bieden voor de betrokkenen deelnemers en/of de organisatie;
– Optionele registratie van bezoekers: bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met het evenement of de opleiding;
– Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. Controleer ook of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
– Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters);
– Optioneel kan er 1 maand voorafgaand aan een evenement/opleiding een go/no-go moment worden ingelast.
– Maak gebruik van de beschikbare posters en informatieborden van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol/posters-informatieborden

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS CONSTANT IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE MAANDEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN ADVIES RIVM & NOC*NSF EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

15 juli 2020
Het Coronavirus heeft ons allemaal behoorlijk in haar macht. Ook Ski Limburg zal de adviezen van het RIVM en de minister-president goed volgen en naleven. Wij hopen binnen de veiligheidsmarges de activieiten dit seizoen 2019-2020 uit te kunnen voeren.
Onderstaand schrijven hebben we alle leden waarvan het mailadres bekend is, laten toekomen.

Beste wintersportvrienden,

Corona!

Sinds kort een beladen woord dat angst aanjaagt en de hele wereld binnenshuis houdt!
Wij hebben het van kort meegemaakt doordat we de reis naar Italië hebben geannuleerd en ook nog eens de vervangende reis naar Mellau geen doorgang vond.

Inmiddels kunnen we constateren dat de wereld om ons heen in korte tijd drastisch veranderd. We kunnen op dit moment ons leven niet meer invullen zoals we dat altijd gewend waren, onze vrijheid is beperkt en dat door een onzichtbare vijand. Dit toont toch weer eens aan dat vrijheid een verdomd groot goed is wat we hebben verworven.

Er zijn van overheidswege maatregelen afgekondigd die enerzijds bezoeken aan familie en vrienden beperken en anderzijds ook hun consequenties hebben voor het buitenshuis sporten en recreëren.

Ski Limburg wordt nu ook geconfronteerd met deze situatie en wij moeten ons bezinnen hoe hiermee in alle realiteit om te gaan. We hebben de zondagse nordic walking trainingen al moeten stopzetten, de geplande schoonmaakactie vindt geen doorgang, geplande vergaderingen moeten worden verplaatst.
Waarschijnlijk zal de jubileum openingswandeling met de onthulling van de ‘adoptiebanken’ door Ski Limburg op zondag 17 mei en de jaarvergadering, die gepland staat voor 7 juni, eveneens geen doorgang vinden. We hadden ons de start van ons 25-jarig jubileum anders voorgesteld!

Laten we met zijn allen hopen dat deze uitzonderlijke situatie niet al te lang gaat duren, zodat we later in het jaar kunnen bezien wat de consequenties zijn voor het bij Ski Limburg te hanteren tijdspad betreffende de uitvoeringen en activiteiten in het kader van ons jubileum.

Het leven gaat beslist weer normaliseren, laten we dat vertrouwen houden en deze situatie zien als een gelegenheid voor alles en iedereen om te bezinnen. Voor degenen die gelovig zijn, is dit een Vastentijd in het kwadraat.

Zorg goed voor elkaar in jullie naaste omgeving en laten we met elkaar verbonden blijven. Natuurlijk staan we klaar voor iedereen. Heeft iemand behoefte aan hulp, een gesprek, een advies of wat dan ook, neem dan gerust contact met ons op per email of telefoon.

Met vele skigroetjes,

jullie bestuur van Ski Limburg

Coronavirus voorkomen: verhoog je weerstand!
13 maart 2020

Wat kun je doen om je weerstand te verhogen?
Zorg ervoor dat je immuunreactie effectief is. Met een gezonde leefstijl, aangevuld met enkele stoffen uit de natuur die ons immuunsysteem een duwtje in de juiste richting geven, is ons lichaam beter bestand tegen virusinfecties, zoals het Coronavirus. Wat kun je inzetten?

Vitaminen, mineralen en vetzuren voor een optimale immuunreactie
De inname van voldoende vitamine C is erg belangrijk. Een vitamine C-tekort kan leiden tot een inadequaat functionerend immuunsysteem. Ook zink is van groot belang in het reguleren van de immuunreactie. Daarnaast zijn voldoende vitamine D en de Omega-3 vetzuren EPA en DHA noodzakelijk voor op tijd uitzetten van de immuunreactie zodat deze geen onnodige schade aanricht.

Voldoende inname van vette vis, schaal- en schelpdieren of algen en eventuele aanvulling met suppletie is aan te raden. Vitamine D maken we aan onder invloed van de blootstelling aan zonlicht op onze huid. In deze tijd van het jaar is het in Europa onmogelijk om voldoende vitamine D via deze weg aan te maken. Suppletie van vitamine D is dus sterk aanbevolen.

Optimale werking van cortisol
Ook cortisol speelt een belangrijke rol in de immuunreactie en zorgt samen met vitamine D en de Omega-3 vetzuren EPA en DHA voor het op tijd beëindigen van de ontstekingsreactie. De lichaamseigen cortisolproductie en de gevoeligheid voor cortisol, en dus ook de werkzaamheid ervan, kunnen worden verbeterd via enkele eenvoudige leefstijltips:

 • Zorg voor voldoende stress reducerende activiteiten zoals sporten (bv. Nordic Walken en wandelen met Ski Limburg), sauna, massage, meditatie en ademhalingsoefeningen die ontspanning brengen;
 • Neem regelmatig een koude douche of ga in open water zwemmen. Een intense koudeprikkel zorgt voor vergroting van cortisolgevoeligheid;
 • Eet gevarieerd en voldoende vezels om de darmflora te optimaliseren (of gebruik pre- en probiotica): een gezonde darmflora zorgt voor een betere werkzaamheid van cortisol.

Tot slot
Het Coronavirus houdt ons flink bezig. Je kunt zelf maatregelen nemen om je lichaam beter te beschermen tegen een besmetting en te herstellen als je onverhoopt toch besmet raakt. Ga ermee aan de slag, dan helpt dat ook om verdere verspreiding in te dammen.

Overlijden Ski Limburg lid Harrie van Wijlick

Afgelopen jaar in 2019 is Harry nog mee geweest met onze skireis naar der Wilder Kaiser in Söll.
De bekende slopende ziekte heeft hij niet kunnen overwinnen.
Sonja en familie heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Prijsvraag adoptiebanken Ski Limburg afgesloten.

Op zondag 17 mei 2020 zou in het kader van ons 25 jarig jubileum de OPENINGSWANDELING van het seizoen plaatsvinden in Schin op Geul.
Het Coronavirus heeft roet in het eten gegooid. De geadopteerde banken met opschrift zijn op zondag 6 september 2020 tijdens de OPENINGSWANDELING in Schin Op Geul  onthuld onder het toeziend oog van Brechje Kolle van de gemeente Valkenburg aan de Geul.  De prijswinnaars Annemie Penders en Yvonne Pook zijn uiteraard ook bekend gemaakt bij de afsluiting van deze openingswandeling.

Op de Algemene Leden Vergadering van 2 juni 2019 heeft het bestuur een prijsvraag uitgeschreven voor alle leden. Ski Limburg heeft 2 banken in het Nordic Walking parcours van Ski Limburg in Schin op Geul – Valkenburg, geadopteerd. Middels deze adoptie wil Ski Limburg zich nog meer profileren en promotie maken, mede in het kader van het 25-jarig jubileum in het seizoen 2020-2021. De banken worden door de gemeente Valkenburg aan de Geul gratis ter beschikking gesteld.

Voorzitter Henk Pook geridderd

 

Op 26 april 2019 is de voorzitter van Ski Limburg door de burgemeester van Kerkrade, Jos Som, geridderd in de Orde van Oranje Nassau.
In het Continium in Kerkrade waren een 40 tal bestuursvrienden en bekenden uitgenodigd door Yvonne Pook. Henk was uitgenodigd voor een vergadering van de WMC, waarvoor hij al vele jaren de kaartverkoop en de financiën regelt. Na afloop van de vergadering werd hij verrast door de 40-tal vrienden en bestuursleden van WMC, Stichting Orgelkring Kerkrade waar Henk al jaren zijn bijdrage levert en natuurlijk het bestuur van Ski Limburg.
Hieronder vindt u een fotoreportage van Franco Wetzelaer, de buurman van Henk, die op de vrijdagavond bij restaurant Walther op de Markt in Kerkrade heeft gemaakt.
Ski Limburg was hier zeer goed vertegenwoordigd en dus was het gezellig.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

  

Ski Limburg blijft “SUPPORTER VAN SCHOON

Afbeeldingsresultaat voor supporter van SChoon

Zondagmorgen 29 maart 2020 was onze planning om voor de 2e keer aan de LANDELIJKE SCHOONMAAK ACTIE mee te doen. Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. We hebben dit nu op zondag 11 oktober 2020 uitgevoerd. Meer dan 25 vrijwilligers hebben ons geholpen om het bos in ons Nordic Walking gebied, weer schoon te maken. Direct na afloop werd de 2e jubileum quiz georganiseerd door de jubileumcommissie, gehouden. Uiteraard werd ook weer van een lekkere kop soep met een broodje, genoten. Schoonmaakmateriaal werd door de gemeente Valkenburg aan de Geul ter beschikking gesteld. Hieronder volgt een impressie van deze milieuactie van Ski Limburg. 

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Op zondagmorgen 31 maart 2019 werd het NW seizoen afgesloten met een grote schoonmaakactie in de bossen en wandelpaden in en om Schin op Geul. Met behulp van  een aantal plattegronden werden de schoonmaak-groepjes ingedeeld.
Wethouder Remy Meijers kwam met zijn vrouw de aftrap verrrichten om 10.00 uur bij het Party en Bowlingcentrum, Walem 7 in Schin op Geul. Meer dan 30 deelnemers leden en niet leden van Ski Limburg, hadden zich aangemeld.
Tijdens de opening werd een kop koffie/thee en een stukje vlaai aangeboden door de eigenaar van het Party en Bowlingcentrum in verband met zijn verjaardag. Aansluitend gingen de diverse groepen op pad en kwamen met redelijk gevulde vuilniszakken terug. Onderweg werden ook vreemde voorwerpen gevonden zoals bijvoorbeeld een gebit!
Alle materialen zoals prikstokken, handschoenen, veiligheidsvesten en vuilniszakken waren door de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikbaar gesteld.
Rond 12.30 uur stond er een heerlijke kop soep en een broodje te wachten op de deelnemers aan deze 1e SCHOONMAAKactie van Ski Limburg. Gezien de blijde gezichten na afloop zal Ski Limburg deze actie jaarlijks herhalen in samenwerking met de gemeente Valkenburg.

Deze diashow vereist JavaScript.

Op vrijdag 22 februari 2019 heeft het bestuur overleg gevoerd met een Brechje Kolle van de gemeente Valkenburg aan de Geul met betrekking tot een schoonmaakactie van ‘ons’ Nordic Walking gebied tussen Schin op Geul, Gerendal en Valkenburg.
Landelijk wordt aan de schoonmaakactie aandacht gegeven voor de data 16 en 23 maart 2019. Door onze skireis heeft Ski Limburg voor een andere datum moeten kiezen.
De datum waar Ski Limburg voor heeft gekozen is zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur.

Ook zijn we in overleg met de gemeente Valkenburg om een zitbank te adopteren, welke op één van onze Nordic Walking routes ligt.

Meer informatie volgt via de groepsapp als je je hebt aangemeld.

Aanvraag subsidie bij NSkiV 

Het bestuur heeft begin juli 2020 een afwijzing op haar onderstaande aanvraag ontvangen. De beoordelingscommissie vindt het in hun oogpunt een ‘uitje voor de leden’. Gezien de eerdere ervaringen zal het bestuur geen bezwaar aantekenen.

Het bestuur heeft op 29 maart 2020 een subsidie aanvraag bij de NSkiV ingediend. Nadat de secretaris vooroverleg had gepleegd met medewerkers van de NSkiV en een positieve reactie omtrent de aanvraag had gekregen, heeft het bestuur besloten een aanvraag in te dienen voor een ‘Ski Experience Day’. Een dag (van 9.00-17.00 uur) waarbij voor alle ski niveaus een bijscholing plaatsvindt bij Snowworld, waardoor je beter en veiliger kunt gaan skiën. Het is even afwachten of onze aanvraag wordt gehonoreerd. We houden u op de hoogte.

Het bestuur heeft wederom van de NSkiV voor het jaar 2020 een verzoek gekregen om subsidie aan te vragen. Het bestuur ziet op dit moment zelf geen mogelijkheden o.a. door de jubileum activiteiten. Mogelijk dat het bestuur bij de ALV van de NSkiV in april 2020 eventuele mogelijkheden laat uitzoeken.

Het bestuur heeft in april 2018 subsidie aangevraagd bij de NSkiV voor een “Vitaliseringsproject 55+” en een “EHBO/reanimatie” project.
Een bezwaar aantekenen is niet mogelijk. De NSkiV motiveert de afwijzing met het feit dat wij bij beide aanvragen niet aan hun richtlijnen voldoen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Afgelopen jaren heeft het bestuur de AVG voorwaarden steeds aangepast aan de laatste richtlijnen. Zo heeft ook de laatste bijwerking plaatsgevonden  op 28 augustus 2020.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet in werking getreden. Dit heeft nog al wat voeten in de aarde gehad voor vele organisaties waaronder ook onze ski vereniging. In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg en de NSkiV hebben we een stappenplan voor verenigingen doorgewerkt. In dit stappenplan zijn allerlei gegevens gecontroleerd en bekeken hoe ‘veilig’ wij als vereniging omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit is een hels karwei geweest en wij houden u op de hoogte van aanpassingen via deze website.
Onder de tab “Leden” vindt u reeds de privacyverklaring van Ski Limburg.
De Ski Limburg heeft inmiddels ook de AVG verklaring mogen ontvangen. Deze verklaring is in augustus 2019 door het bestuur bijgesteld. Het bestuur heeft een contract gesloten vanaf september 2019 om regelmatig informatie te ontvangen met betrekking tot de AVG.
Het bestuur zal de voorwaarden 2 tot 3x per jaar controleren en vastleggen.

European Health Insurance Card (EHIC)

Onder de Algemene Reisvoorwaarden hebben we extra informatie geplaatst met betrekking tot de EHIC. Dit heeft te maken of u bij uw zorgverzekeraar verzekerd bent volgens de Europese richtlijnen indien u op vakantie bent.

REANIMATIECURSUS SKI LIMBURG

Deze diashow vereist JavaScript.

BESTUURSVERGADERING

Maandag 31 augustus 2020
Naast diverse ingekomen en uitgaande stukken, het vaststellen van voorgaande notulen,  heeft het bestuur vergaderd over: Coronaprotocollen voor al onze activiteiten in ons komende jubileumjaar, de openingswandeling met onthulling van de geadopteerde banken, de start van het NW seizoen, de fietstocht in het Meinweggebied, de Ski Experience in combinatie met de ALV, de agenda voor de ALV,  de financiële jaarstukken en verslag en advies van de kascontrole commissie, het wederom door corona aangepast jaarprogramma, de promo activiteiten m.b.t. het jubileumjaar, het beschikbaar hebben van de promo kleding, het bestellen van het foto album, de opzet van de maandelijkse quiz door de jubileum cie, de reizen met de daarbij horende corona problematiek, schoonmaak actie datum. Deze vergadering met vele agendapunten duurde zelfs ruim 3 uur!

Vrijdag 24 juli 2020
Kennismaking bestuur met Isabell Reckermann van Snowworld. Punten ALV besproken incl accommodaties en plan met Ski Experience. Als Ski Experience op 27 sept niet doorgaat door gebrek aan deelnemers dan vindt de ALV om 11.00 uur plaats en aansluitend vrij skiën of wandeling. Om circa 16.00 uur dan tafel bbq / fondue in restaurant Snowworld. Coronaregels moeten worden toegepast. Ruime opstelling stoelen in vergaderruimte. I.p.v. wandelen mogelijkheid klimpark besproken.

Dinsdag 16 juni 2020
De notulen van de bestuursvergadering 26 feb 2020 werden vastgesteld. Het bestuur heeft gelukkig niet te lijden gehad van het Corona virus. Uitnodiging Marcel Brull + Ramona is uitgesteld bij Party- en Bowlingcentrum. Ski Limburg geeft bijdrage aan gastheren van het NW. Het bestuur heeft Coronamail/brief en Greetz kaart naar alle leden gestuurd wat zeer goed ontvangen is in de corona tijd. Een drietal (zieke)  leden hebben bloemetje van bestuur ontvangen. André Vrijhoeven heeft van veel leden een verjaardagskaartje ontvangen en wordt nog steeds begeleid na zijn hersenbloeding. Nieuw activiteiten programma besproken en vastgelegd voor 2020-2021. ALV op 7 juni en diverse andere geplande activiteiten niet doorgegaan i.v.m. corona. Rugzakje met buff en jaarprogramma goed ontvangen bij leden.
Secretaris alsnog een (aangepast) subsidieverzoek ingediend bij NSkiV voor Ski Experience. Zekerheid ALV 23 aug 2020 is er niet. Concept agenda voor ALV besproken. Ledenlijst aangepast omdat enkele leden door NSkiV verzekering niet goed behandeld waren. Voorzitter maakt concept stuk voor Ski Magazine ihkv 25 jarig jubileum. Vanaf 1 september kan men inschrijven voor de reizen. Overleg met afvaardiging jubileumcommissie op 23 juni 2020. Bijdrage leden foto-album vastgesteld, promofilm ook via USB sticks met SL erop beschikbaar stellen aan leden ALV, quiz vragen wordt besproken tussen Marcel en Gerard, beide heren zoeken ook (gratis) prijsjes erbij evenals voor de feestavond 17 april 2021, NSkiV heeft definitieve jaarlijkse bijdrage vastgesteld voor SL

Woensdag 15 april 2020
Geannuleerd wegens Corona pandemie

Woensdag 26 februari 2020

Op deze vergadering werden de notulen van 28 jan 2020 vastgesteld. Tevens kwam aan de orde de evaluatie van de skireizen van Mellau en Söll inclusief de afrekening. Een tweetal nieuwe leden mocht Ski Limburg toevoegen aan haar ledenlijst. De skireis naar Italië zou wel eens op losse schroeven kunnen komen ivm het Coronavirus. Er is al €6000,– aanbetaald!
De aanvraag subsidie bij de NSkiV gaat voor dit jaar niet door omdat er geen actviteiten zijn die hieronder mogelijk vallen. De offerte van Snowworld ivm de ALV op 7 juni wordt besproken en een nieuw verzoek ingediend met aanpassingen. De Ardennenwandeling is door Jos uitgezet in Moresnet en vindt plaats op 5 april. Op 14 april vindt overleg plaats tussen bestuur en jubileumcommissie over het totale programma in het jubileum jaar.
Op 15 april vindt de volgende bestuursvergadering plaats bij Marcel.

Dinsdag 28 januari 2020

Op dit spoedoverleg bij kaarslicht, omdat stroom in Sweikhuizen was uitgevallen, kwamen aan de orde de negatieve afrekening van de reis naar Mellau, de reis naar Söll met 34 deelnemers waarbij Oda door een blessure niet meekan, de Italiëreis met een verplaatsing van ons hotel naar Dimaro. Diverse personen die een 1-persoonskamer wensten werden tijdens de vergadering persoonlijk gebeld. Gevolg van verhuizing waren duurdere kamers. Ook de voorbereiding voor de schoonmaak actie op 29 maart kwam aan de orde. Gemeente levert weer de schoonmaakmaterialen en na afloop een kopje soep met broodje. De openingswandeling wordt op 17 mei 2020 vastgelegd met de onthulling van de geadopteerde banken. Op 7 juni 2020 wordt de ALV van Ski Limburg vastgelegd bij Snowworld met enkele extra activiteiten i.h.k.v. ons jubileum.

Zondag 8 december 2019

Het bestuur had na een aantal onderlinge mails en app’s, de behoefte om direct na het NW een vergadering in te lassen. Besproken werd de groepindeling en de routes van de Kerst-Amusewandeling op 27 december 2019. De Nieuwjaarswandeling bij het Hijgend Hert op 5 januari 2020, de stand van zaken en nog te regelen onderdelen van de 3 ski reizen, de aanpassing van facebook waardoor we ongeveer 475 likes hebben, de vervanging van de rugtasjes met nieuwe bedrukking incl. 25 jaar, contact leggen met Ski Team Limburg, de aangepaste promo film voor 25 jaar Ski Limburg.

Zaterdag 23 november 2019

Op deze zaterdag toog het bestuur naar Utrecht om de Algemene Vergadering bij te wonen van de NSkiV. Buiten de normale zakelijke agenda, had het bestuur ook nog enkele vragen voor de NSkiV, met name in het kader van het 25 jarig jubileum. Besproken zijn een extra vermelding in het Snowmagazine, extra reclame voor onze skireizen, een subsidiëring voor onze jubileum activiteiten, een attentie voor onze leden in het kader van ons jubileumjaar.
Daarnaast heeft de NSkiV aangegeven om per 1 januari 2020 met een nieuw programma te gaan werken voor het ledenbestand. Hierdoor is ook voor het bestuur van Ski Limburg direct vast te stellen wat de jaarlijkse subsidie voor Ski Limburg is.

Donderdag 26 september 2019

Op donderdag 26 september 2019 heeft het bestuur bij notariskantoor Fischer en van Thoor in Wittem de aangepaste statuten ondertekend. De nieuwe naam van onze ski vereniging is nu SKI LIMBURG. Ook zijn de gegevens bij de Kamer van Koophandel en de bank aangepast.
Aansluitend heeft het bestuur de concept promotie-film bekeken en hier en daar aangepast. De bedoeling is dat de film in het voorjaar 2020 geheel klaar is. De leden worden nog gevraagd of zij volgens de AVG problemen hebben als zij op de film staan.

Zaterdag 22 juni 2019

Op verzoek van de voorzitter van de jubileumcommissie Theo Hendriks is het bestuur  met Theo Hendriks bij elkaar geweest. De notulen van de vergadering van 18 mei 2019 werden vastgesteld en de navolgende punten zijn aan de orde geweest.
Er wordt een fotoboek gemaakt over 25 jaar Ski Limburg met behulp van (oud) leden. Er is voldoende foto materiaal beschikbaar. Theo heeft een opzet van het fotoboek gemaakt en het bestuur zal deze opzet volgen. Begin september is een nieuwe bijeenkomst.
De bijgewerkte ledenlijst door de NSkiV is binnengekomen en wordt besproken in het bestuur. Enkele namen in de lijst worden gecorrigeerd (aangevuld en afgemeld). Dit is de lijst waar het bestuur komend seizoen mee werkt.
Er zijn diverse offertes binnengekomen van notariskantoren. Marcel moet nog offerte binnenkrijgen en besluit valt binnen 1 week welk notariskantoor de nieuwe akte gaat maken.
Met betrekking tot de AVG dient jaarlijks een klein bijdrag overgemaakt te worden, waardoor we op de hoogte worden gehouden van noodzakelijke aanpassingen in onze privacy verklaring.
Marcel stuurt een herinnering m.b.t. de tijdige aanmelding voor de openingswandeling.
De resterende blauwe Ski Vereniging Limburg fleece vesten worden aangeboden aan de leden voor €25,–.  Leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris voor een fleece vest.
In het kader van het 25 jarig jubileum wordt door de jubileumcommissie iets anders gezocht.

Bestuursvergaderingen:
Zaterdag 18 mei 2019
Zaterdag 9 maart 2019
Zondag 27 januari 2019
Zaterdag 8 december 2018
Donderdag 25 oktober 2018 overleg belastingdienst
Zaterdag 13 oktober 2018
Zaterdag 30 juni 2018
Zaterdag 26 mei 2018
zaterdag 28 april 2018
zaterdag 3 maart 2018
zaterdag 27 januari 2018
donderdag 16 november 2017

NIEUW BANKNUMMER

Per 16 oktober 2015 heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe bank. De kosten van de vorige bank zijn niet in overeenstemming met het gebruik door de Ski Vereniging.
Derhalve is gekozen voor de RegioBank, waar de kosten beduidend lager liggen voor onze vereniging. Het banknummer ten name van SKI LIMBURG  is
NL23 RBRB 0919 8631 32