Welkom

Beste sportvrienden,

25 jaar Ski (Vereniging) Limburg
Dit verenigingsjaar vieren we het 25-jarig bestaansfeest van onze vereniging. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in 2018 gestart en werden o.a. vorm gegeven door het in het leven roepen van een jubileumcommissie. Vele activiteiten zijn ontplooid en worden nog verder uitgewerkt. Maar de start van het feest (in mei 2020) werd gedwarsboomd door de coronapandemie. Een hele domper voor zowel het bestuur alsook voor de jubileumcommissie.

We leven nu al weer geruime tijd in de 2e coronagolf en het aantal positief geteste personen is nog steeds elke dag schrikbarend hoog. De nieuwe maatregelen van 3 november 2020 laten zien dat we nog minder mogen en de adviezen die we (zouden) moeten opvolgen worden nog stringenter van aard. In groepsvorm sportieve activiteiten verrichten wordt aan banden gelegd en het gezamenlijk nuttigen van een kopje koffie na afloop van onze activiteiten is niet meer mogelijk. De geplande pannenkoekwandeling op zondag 15 november a.s. hebben we moeten annuleren en ook de reanimatiecursus op zaterdag 21 november kunnen we om veiligheidsredenen niet door laten gaan. Of we een Kerstwandeling ergens in de maand december en de Nieuwjaarswandeling op 3 januari 2021 kunnen en mogen organiseren is nog niet bekend en zullen we op voorhand ook nog niet van de agenda halen. Hieromtrent zullen we jullie nog nader informeren.
Op zaterdag 28 november 2020 staat de volgende bestuursvergadering gepland en wij zullen dan een besluit nemen omtrent de geplande reizen naar Mellau (Bregenzerwald) en Söll.

We wensen jullie allen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden en hopen dat jullie gezond blijven. Volg alle maatregelen en adviezen op en houd voldoende afstand zodat we Kerstmis mogen vieren met degenen die ons dierbaar zijn.

Houd moed, kijk vol verlangen uit naar de eerste bijeenkomst die weer mogelijk is en blijf in beweging, in welke vorm dan ook.

Valkenburg aan de Geul, 4 november 2020.

Bekijk al onze acitiviteiten op onze site https://www.skilimburg.com.

Blijf sportief en gezond.

Het bestuur van Ski Limburg
Henk Pook, voorzitter
Marcel Kessels, secretaris
Oda Vanoppen, penningmeester