Ons Jubileum

Jubileum commissie 25 jaar Ski Vereniging Limburg Zuid.

Op dinsdag 2 april 2019 heeft de foto- en filmploeg van de jubileumcommissie, de richtlijnen vastgelegd voor het foto boek.
Er zij inmiddels heel wat foto’s binnengekomen, waarvoor onze dank. Enkele foto’s dienen nog gedigitaliseerd te worden. De komende periode worden foto’s geselecteerd welke uiteindelijk met korte teksten in het jubileum fotoboek worden geplaatst.
In december 2019 dient het concept voor het fotoboek gereed te zijn.

Op zaterdag 23 februari 2019 heeft de jubileumcommissie samen met het voltallige bestuur het jubileumprogramma, actielijst en besluitenlijst  (tot nu toe) vastgelegd. Harrie Vangangelt was deze keer gastheer op zijn adres in Beek. Zeer snel lagen de conceptnotulen in de mailbox en heeft ieder commissie- en bestuurslid kunnen reageren.
1. Opening door Harrie omdat Theo ziek was
2. Het nieuwe logo is door iedereen goedgekeurd en er zullen offertes en proefdrukken verzocht worden
3. Bestuur is akkoord met voorgestelde jubileumplan
4. Jaarvergadering 2020 vindt in juni plaats bij Snowworld. De datum dat het jubileumjaar ingaat. Leden worden op deze vergadering geïnformeerd over de jubileum activiteiten, fotoboek, promofilm, nieuwe logo, stickers, media etc
5. Er is een keuze gemaakt om een bank op onze NW route te adopteren en te voorzien van een promotie opdruk van Ski Limburg
6. In december 2020 wandelen we in de Jezuïtenberg in Maastricht
7. Eindwandeling in april 2021 vindt plaats rondom Party en Bowlingcentrum met een gezellig diner/steengrillen en quiz als afsluiting

Op zondag 27 januari 2019 heeft de jubileumcommissie wederom grote stappen gezet om te komen tot een leuk en attractief programma voor ons 25 jarig jubileum.
Alle leden hebben een mail ontvangen met het verzoek archiefmateriaal (foto’s en films) te zoeken en op te sturen naar de secretaris@skilimburg.nl . Uiteraard is plaats en jaartal wel gewenst.
Gastvrouw deze keer was Yvonne Pook op haar adres in Kerkrade.
1. Theo opende de vergadering
2. Notulen vergadering 25 nov 2018 vastgesteld
3. Er is een nieuw logo in productie en de commissie wenst nog enkele aanpassingen
4. Bestaande actviteiten worden hoofdzakelijk aangehouden met een jubileum tintje
5. Voorstel aanpak promofilm wordt vastgesteld. Er is een professionele producent gevraagd om de film samen te stellen en wat dan de eventuele kosten zijn
6. Er wordt een fotoboek 25 jaar Ski Limburg gemaakt, waar iedereen op kan inschrijven
7. Ski Limburg wil in hun NW gebied een zitbank adopteren. Overleg met gemeente vindt plaats.
8. Afsluitende activiteit vindt niet in Ardennen plaats maar rondom Valkenburg
9. In plaats van Kribkeswandeling zal er een rondleiding in de Jezuïtenberg plaatsvinden
10. In dropbox is folder aangemaakt waar commissie en bestuur info kunnen bijhouden
11. Volgende vergadering zaterdag 23 feb 2019 bij Harrie om 10.00 uur

Op zondag 25 november 2018 is de jubileumcommissie bij elkaar geweest in het Party Bowlingcentrum in Schin Op Geul. In het kort zijn de volgende stappen gezet:

-Theo Hendriks heeft de rol van voorzitter geaccepteerd
-Harrie Vangangelt zal de bijeenkomsten notuleren
-diverse commissieleden zijn betrokken bij activiteiten komende periode
-Notulen overleg 30 juni 2018 zijn vastgesteld en overgehaald naar actielijst
-Jubileumcommissie gaat aan de gang met een nieuw logo voor Ski Limburg. In de ledenvergadering van 2019 zal definitieve voorstel volgen.
-tijdens lopende seizoen zullen foto’s en filmpjes worden gemaakt van onze activiteiten en een promotie filmpje van ca 10 min over Ski Limburg. Plaatsing op diverse media en bv Youtube. Oude foto’s en archiefmateriaal bij Theo inleveren
– eigen Ski Limburg NW route in het leven roepen gesponsord door??
-organiseren van loterij zonder hoofdprijs maar met meerdere ‘hoofd’prijzen bv korting bonnen.
-quiz over 25 jaar Ski Limburg
-jubileumwandelingen in diverse plaatsen zoals amusewandeling etc.
-tijdens ski reizen bij hotels in overleg met plaatselijke VVV jubileum activiteit organiseren
-overleg met NSkiV wat zij kunnen bieden in het landelijk skiblad
-volgend overleg 27 januari 2019

Op zaterdag 30 juni 2018 is de jubileumcommissie voor het 25 jarig bestaan van Ski Vereniging Limburg voor de eerste keer bij elkaar gekomen samen met het bestuur.
De jubileumcommissie is op de ALV van 3 juni 2018 benoemd en bestaat uit Gerard van Aggelen, Theo Hendriks, Yvonne Pook, Ine Rieteco en Harrie Vangangelt.
Er is gebrainstormt over hoe het jubileum in bestaande activiteiten ingebracht kan worden. Een richting is aangegeven en het jubileum wordt in het hele seizoen 2020-2021 gevierd. De commissie komt in november 2018 na alle vakanties wederom bij elkaar.
Heeft u ook ideeën om het een fantastisch feest te laten worden, neem dan contact op met de bovenstaande commissie.
Het bestuur van Ski Vereniging Limburg zal de commissie daar waar nodig is ondersteunen.