Ons Jubileum

Jubileum commissie 25 jaar Ski Vereniging Limburg Zuid.

Op zondag 27 januari 2019 heeft de jubileumcommissie wederom grote stappen gezet om te komen tot een leuk en attractief programma voor ons 25 jarig jubileum.
Alle leden hebben een mail ontvangen met het verzoek archiefmateriaal (foto’s en films) te zoeken en op te sturen naar de secretaris@skilimburg.nl . Uiteraard is plaats en jaartal wel gewenst.
Gastvrouw deze keer was Yvonne Pook op haar adres in Kerkrade.
Meer info volgt nog.

Op zondag 25 november 2018 is de jubileumcommissie bij elkaar geweest in het Party Bowlingcentrum in Schin Op Geul. In het kort zijn de volgende stappen gezet:

-Theo Hendriks heeft de rol van voorzitter geaccepteerd
-Harrie Vangangelt zal de bijeenkomsten notuleren
-diverse commissieleden zijn betrokken bij activiteiten komende periode
-Notulen overleg 30 juni 2018 zijn vastgesteld en overgehaald naar actielijst
-Jubileumcommissie gaat aan de gang met een nieuw logo voor Ski Limburg. In de ledenvergadering van 2019 zal voorstel volgen ter goedkeuring.
-tijdens lopende seizoen zullen foto’s en filmpjes worden gemaakt van onze activiteiten en een promotie filmpje van ca 10 min over Ski Limburg. Plaatsing op diverse media en bv Youtube. Oude foto’s en archiefmateriaal bij Theo inleveren
– eigen Ski Limburg NW route in het leven roepen gesponsord door??
-organiseren van loterij zonder hoofdprijs maar met meerdere ‘hoofd’prijzen bv korting bonnen.
-quiz over 25 jaar Ski Limburg
-jubileumwandelingen in diverse plaatsen zoals amusewandeling etc.
-tijdens ski reizen bij hotels in overleg met plaatselijke VVV jubileum activiteit organiseren
-overleg met NSkiV wat zij kunnen bieden in het landelijk skiblad
-volgend overleg 27 januari 2019
Op zaterdag 30 juni 2018 is de jubileumcommissie voor het 25 jarig bestaan van Ski Vereniging Limburg voor de eerste keer bij elkaar gekomen samen met het bestuur.
De jubileumcommissie is op de ALV van 3 juni 2018 benoemd en bestaat uit Gerard van Aggelen, Theo Hendriks, Yvonne Pook, Ine Rieteco en Harrie Vangangelt.
Er is gebrainstormt over hoe het jubileum in bestaande activiteiten ingebracht kan worden. Een richting is aangegeven en het jubileum wordt in het hele seizoen 2020-2021 gevierd. De commissie komt in november 2018 na alle vakanties wederom bij elkaar.
Heeft u ook ideeën om het een fantastisch feest te laten worden, neem dan contact op met de bovenstaande commissie.
Het bestuur van Ski Vereniging Limburg zal de commissie daar waar nodig is ondersteunen.