Ons Jubileum

Prijsvraag adoptiebanken Ski Limburg.

Op 31 juli 2019 is de inschrijftermijn voor de tekst op de banken verlopen.
De leden hebben 30 pakkende opschriften ingediend. Deze zullen door de jubileumcommissie begin september 2019 worden beoordeeld. De winnaars en deelnemers worden in het komende seizoen door het bestuur hiervan in kennis gesteld met de opening van de gegraveerde banken op het Nordic Walking parcours van Ski Limburg. Voor deze opening zullen we ook de wethouder van de gemeente Valkenburg uitnodigen

 

Op de Algemene Leden Vergadering van 2 juni 2019 heeft het bestuur een prijsvraag uitgeschreven voor alle leden. Ski Limburg heeft 2 banken in het Nordic Walking parcours van Ski Limburg in Schin op Geul – Valkenburg, geadopteerd. Middels deze adoptie wil Ski Limburg zich nog meer profileren en promotie maken, mede in het kader van het 25-jarig jubileum in het seizoen 2020-2021. De banken worden door de gemeente Valkenburg aan de Geul gratis ter beschikking gesteld. Wat is de vraag?

BEDENK PER BANK EEN PAKKEND OPSCHRIFT IN RELATIE MET SKI LIMBURG.

IMG_5828

MET UITZICHT OVER VALKENBURG EN CASINO

IMG_5827

DEZE TWEE BANKEN

 • het opschrift  per bank op de rugleuning mag maximaal 7 woorden bevatten
 • in de tekst van het opschrift moet het nieuwe logo van Ski Limburg verwerkt kunnen worden. Dit zou ook voor of achter de tekst kunnen.
 • u mag meerdere opschriften indienen
 • indienen van het opschrift kan tot en met 31 juli 2019 via het aanmeldformulier en vul dan onderaan bij onderwerp uw (originele) tekst(en) in
 • bestuur en jubileumcommissie mogen niet deelnemen
 • het bestuur verzamelt de aanmeldformulieren die op de website binnenkomen
 • het bestuur verstrekt het voorstel van de tekst(en) zonder de naam van de indiener aan de jubileumcommissie
 • de jubileumcommissie beoordeelt de teksten naar originaliteit en geeft de twee winnende teksten aan bij het bestuur en verklaart aan niemand welke tekst heeft gewonnen
 • de winnaar(s) wordt bekend gemaakt bij de inauguratie van de banken in het seizoen 2019 – 2020 tijdens één van de Nordic Walking activiteiten
 • de promotie zal met de wethouder van Valkenburg aan de Geul plaatsvinden
 • de winnaar(s) ontvang(t)(en)  een Ski Limburg skitas en/of een Ski Limburg skischoenentas

We zien uw originele inschrijving(en) met belangstelling tegemoet.

Het bestuur van Ski Limburg

 

Jubileum commissie 25 jaar Ski Limburg.

Op 14 augustus 2019 heeft Harrie Vangangelt met het voltallige bestuur een overleg gehad met betrekking tot zijn bijdrage (Kribkeswandelingen) aan het fotoboek. Theo kon er niet bij zijn in verband met zijn vakantie. Marcel liet een concept bijdrage zien van hem met betrekking tot het Nordic Walken.

Op 22 juni 2019 heeft de voorzitter van de jubileumcommissie Theo Hendriks met het voltallige bestuur een overleg gehad met betrekking tot het op te maken fotoboek. De opzet zoals Theo deze heeft voorzien, wordt ondersteund door het bestuur.

Op 30 april 2019 heeft de voltallige jubileumcommissie in Kerkrade, bij gastvrouw Yvonne, wederom een aantal punten besproken en verwerkt.
De notulen van 2 april 2019 zijn vastgesteld. Het jubileum draaiboek is per onderwerp aan de orde gekomen. Er is al een zeer positieve concept promo film waar nog een beetje aan geschaafd moet worden.  Opzet is duidelijk en er dienen nog een aantal filmshotjes toegevoegd te worden m.b.t.  de ALV, de openingswandeling, fietstocht en pannekoekwandeling. Ook zijn wederom vele foto’s binnengekomen voor het foto album, waarvoor dank aan onze leden. Een eerste opzet dient in augustus-september klaar te zijn. Voor de promo film en de foto’s in het jubileum fotoboek is aandacht bij de commissie en het bestuur in het kader van de AVG.
Ook is de geadopteerde bank op ons NW parcours aan de orde geweest. Marcel Kessels heeft de houten rugleuning waarop het frezen van een leuke tekst moet plaatsvinden, al opgehaald bij de gemeente Valkenburg. Er zijn geen kosten verbonden aan de 2 geadopteerde banken voor onze vereniging, uiteraard met dank aan de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Ook zijn een rondleiding, quiz, loterij, artikel in NSkiV blad, promo artikelen, jubileumwandeling en afsluitende activiteit aan de orde geweest.
Op de ALV wordt een korte toelichting verstrekt maar niet al teveel op details ingegaan. Een nieuwe vergaderdatum is in de commissie afgesproken

Op dinsdag 2 april 2019 heeft de foto- en filmploeg van de jubileumcommissie, de richtlijnen vastgelegd voor het foto boek.
Er zij inmiddels heel wat foto’s binnengekomen, waarvoor onze dank. Enkele foto’s dienen nog gedigitaliseerd te worden. De komende periode worden foto’s geselecteerd welke uiteindelijk met korte teksten in het jubileum fotoboek worden geplaatst.
In december 2019 dient het concept voor het fotoboek gereed te zijn.

Op zaterdag 23 februari 2019 heeft de jubileumcommissie samen met het voltallige bestuur het jubileumprogramma, actielijst en besluitenlijst  (tot nu toe) vastgelegd. Harrie Vangangelt was deze keer gastheer op zijn adres in Beek. Zeer snel lagen de conceptnotulen in de mailbox en heeft ieder commissie- en bestuurslid kunnen reageren.
1. Opening door Harrie omdat Theo ziek was
2. Het nieuwe logo is door iedereen goedgekeurd en er zullen offertes en proefdrukken verzocht worden
3. Bestuur is akkoord met voorgestelde jubileumplan
4. Jaarvergadering 2020 vindt in juni plaats bij Snowworld. De datum dat het jubileumjaar ingaat. Leden worden op deze vergadering geïnformeerd over de jubileum activiteiten, fotoboek, promofilm, nieuwe logo, stickers, media etc
5. Er is een keuze gemaakt om een bank op onze NW route te adopteren en te voorzien van een promotie opdruk van Ski Limburg
6. In december 2020 wandelen we in de Jezuïtenberg in Maastricht
7. Eindwandeling in april 2021 vindt plaats rondom Party en Bowlingcentrum met een gezellig diner/steengrillen en quiz als afsluiting

Op zondag 27 januari 2019 heeft de jubileumcommissie wederom grote stappen gezet om te komen tot een leuk en attractief programma voor ons 25 jarig jubileum.
Alle leden hebben een mail ontvangen met het verzoek archiefmateriaal (foto’s en films) te zoeken en op te sturen naar de secretaris@skilimburg.nl . Uiteraard is plaats en jaartal wel gewenst.
Gastvrouw deze keer was Yvonne Pook op haar adres in Kerkrade.
1. Theo opende de vergadering
2. Notulen vergadering 25 nov 2018 vastgesteld
3. Er is een nieuw logo in productie en de commissie wenst nog enkele aanpassingen
4. Bestaande actviteiten worden hoofdzakelijk aangehouden met een jubileum tintje
5. Voorstel aanpak promofilm wordt vastgesteld. Er is een professionele producent gevraagd om de film samen te stellen en wat dan de eventuele kosten zijn
6. Er wordt een fotoboek 25 jaar Ski Limburg gemaakt, waar iedereen op kan inschrijven
7. Ski Limburg wil in hun NW gebied een zitbank adopteren. Overleg met gemeente vindt plaats.
8. Afsluitende activiteit vindt niet in Ardennen plaats maar rondom Valkenburg
9. In plaats van Kribkeswandeling zal er een rondleiding in de Jezuïtenberg plaatsvinden
10. In dropbox is folder aangemaakt waar commissie en bestuur info kunnen bijhouden
11. Volgende vergadering zaterdag 23 feb 2019 bij Harrie om 10.00 uur

Op zondag 25 november 2018 is de jubileumcommissie bij elkaar geweest in het Party Bowlingcentrum in Schin Op Geul. In het kort zijn de volgende stappen gezet:

-Theo Hendriks heeft de rol van voorzitter geaccepteerd
-Harrie Vangangelt zal de bijeenkomsten notuleren
-diverse commissieleden zijn betrokken bij activiteiten komende periode
-Notulen overleg 30 juni 2018 zijn vastgesteld en overgehaald naar actielijst
-Jubileumcommissie gaat aan de gang met een nieuw logo voor Ski Limburg. In de ledenvergadering van 2019 zal definitieve voorstel volgen.
-tijdens lopende seizoen zullen foto’s en filmpjes worden gemaakt van onze activiteiten en een promotie filmpje van ca 10 min over Ski Limburg. Plaatsing op diverse media en bv Youtube. Oude foto’s en archiefmateriaal bij Theo inleveren
– eigen Ski Limburg NW route in het leven roepen gesponsord door??
-organiseren van loterij zonder hoofdprijs maar met meerdere ‘hoofd’prijzen bv korting bonnen.
-quiz over 25 jaar Ski Limburg
-jubileumwandelingen in diverse plaatsen zoals amusewandeling etc.
-tijdens ski reizen bij hotels in overleg met plaatselijke VVV jubileum activiteit organiseren
-overleg met NSkiV wat zij kunnen bieden in het landelijk skiblad
-volgend overleg 27 januari 2019

Op zaterdag 30 juni 2018 is de jubileumcommissie voor het 25 jarig bestaan van Ski Vereniging Limburg voor de eerste keer bij elkaar gekomen samen met het bestuur.
De jubileumcommissie is op de ALV van 3 juni 2018 benoemd en bestaat uit Gerard van Aggelen, Theo Hendriks, Yvonne Pook, Ine Rieteco en Harrie Vangangelt.
Er is gebrainstormt over hoe het jubileum in bestaande activiteiten ingebracht kan worden. Een richting is aangegeven en het jubileum wordt in het hele seizoen 2020-2021 gevierd. De commissie komt in november 2018 na alle vakanties wederom bij elkaar.
Heeft u ook ideeën om het een fantastisch feest te laten worden, neem dan contact op met de bovenstaande commissie.
Het bestuur van Ski Vereniging Limburg zal de commissie daar waar nodig is ondersteunen.